Regeringen udnævner to nye formænd for klimapartnerskaberne

Publiceret 27-01-2021

Mens regeringens arbejde med klimapartnerskaberne går ind i den næste fase, udnævner klimaminister og fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen nye formænd for klimapartnerskabet for energi og forsyning og klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder.

Foto af Mads Nipper, CEO i Ørsted, og Kim Fausing, CEO i Danfoss

Efter at have modtaget ca. 500 anbefalinger fra klimapartnerskaberne forud for de politiske aftaler sidste år, hvoraf en betydelig del er omsat til politik, er tiden kommet til næste stadie af regeringens samarbejde med partnerskaberne. Foranlediget af jobskifte hos henholdsvis Ørsted og Grundfos, udnævnes to nye formænd for klimapartnerskabet for energi og forsyning og klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder. Mads Nipper, Ørsteds nye CEO, bliver ny formand for klimapartnerskabet for energi og forsyning og overtager dermed posten fra Henrik Poulsen, tidligere CEO i Ørsted. Kim Fausing, CEO i Danfoss, bliver formand for klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder, og overtager posten fra Mads Nipper, som han havde, da han tidligere var CEO i Grundfos. 

”Med de to nye formænd får vi solide kompetencer i front til at påbegynde den næste etape af samarbejdet med Klimapartnerskaberne. Det er helt afgørende for de politiske grønne ambitioner, at erhvervslivet spiller med og tager endnu mere ejerskab for, at vores målsætninger bliver til reel virkelighed. Det arbejde går vi i gang med nu”, siger Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister og fungerende erhvervsminister.

”Klimapartnerskaberne har bevist værdien af at formulere en ambitiøs samfundsmæssig vision og engagere erhvervslivet for at finde de konkrete løsninger, der kan gøre en grøn forskel i Danmark og for resten af verden. Vi er i et afgørende årti for klimaet, og jeg er glad for udnævnelsen som formand for klimapartnerskabet for energi og forsyning og ser frem til at fortsætte samarbejdet med energi- og forsyningsbranchen og de øvrige klimapartnerskaber om at give regeringen konkrete forslag til, hvordan Danmark kan fortsætte sin ambitiøse grønne omstilling, nå 70%-målsætningen i 2030 og bedst muligt udnytte de globale muligheder det giver for danske grønne virksomheder”, siger Mads Nipper, CEO i Ørsted.

Vi kan i Danmark levere verdens første klimaneutrale produktionsindustri i 2030, og dermed cementere vores position som grønt foregangsland. Det vil skabe øget grøn eksport, vækst og beskæftigelse. Mange virksomheder i produktionssektoren har allerede i dag stærke klimamål. Med de rette politiske beslutninger kan vi nå hele vejen til klimaneutral produktionsindustri i 2030. Danske virksomheders løsninger kan understøtte målet om 70% CO2-reduktion i 2030. Men den grønne omstilling kræver yderligere udvikling og investeringer i de nyeste teknologier, elektrificering og energieffektivisering. Det er den opgave, vi i klimpartnerskaberne skal løse sammen med regeringen og Folketinget. Jeg ser meget frem til samarbejdet på tværs af klimapartnerskaberne og til at fortsætte det vigtige arbejde i klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder”, siger Kim Fausing, CEO i Danfoss.

Klimapartnerskabernes arbejde har vist, hvordan virksomhederne kan levere de nødvendige CO2-reduktioner og er i øvrigt kommet med en lang række konkrete forslag, som viser, hvordan vi som samfund kan nå vores ambitiøse klimamål. Arbejdet er et eksempel på, at store udfordringer løses bedst gennem et tæt samarbejde og partnerskab mellem det offentlige og de private virksomheder. De to nye formænd er erfarne ledere for store globale virksomheder, som er førende inden for deres felt. De er gode valg nu, hvor endnu flere forslag fra klimapartnerskaberne skal implementeres til gavn for den grønne omstilling”, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

”Klimapartnerskaberne har været en ny måde at arbejde sammen mellem det private erhvervsliv og det offentlige. Den nye samarbejdsform har allerede vist, at det har være bedre til at skabe en grøn omstilling af samfundet, fordi vi på den måde får alle ideer på bordet. Jeg glæder mig til sammen med vores nye formand at bidrage til, at vi lykkedes med at nå ambitionen om en reduktion på 70 procent i Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030”, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Nye tværgående indsatser

Regeringen lægger nu an til næste fase i arbejdet med Klimapartnerskaberne. Først og fremmest skal der gøres status på de foreløbige resultater fra arbejdet med klimapartnerskaberne, når regeringen og de 13 klimapartnerskaber i 2021 afleverer deres sektorkøreplaner. Sideløbende med det arbejde, etableres der nye samarbejder og partnerskaber, der går på tværs af forskellige sektorer og industrier. I den forbindelse skal der sættes tempo på foreløbigt fire konkrete indsatser, der vedrører strategier for Power to X og CCS, nye metoder til CO2-opgørelser, grønne kompetencer og klimavenlig kost. Arbejdet med disse områder går for alvor i gang i foråret.

Næste møde i Grønt Erhvervsforum afholdes d. 25. marts.

Klimapartnerskabernes faser

Klimaloven og mål om 70 pct.

Nedsættelse af 13 klimapartnerskaber

Aflevering af anbefalinger til regeringen

Anbefalinger omsættes til overordnede politiske aftaler

Sektorkøreplaner

Tværgående samarbejder/partnerskaber

Løbende drøftelser af politiske tiltag

 

Pressekontakt:

Klimaministeriets pressetelefon på 4172 3805

Fakta om klimapartnerskabernes arbejde

Følgende fire indsatser er foreløbigt igangsat med udgangspunkt i tværgående samarbejder/partnerskaber:

Implementering af klimainitiativer fra energi og industri:

  • Klimaaftalen for energi og industri kræver en markant implementeringsindsats. Derfor har regeringen inviteret til et samarbejde om bl.a. udviklingen af den strategi for Power-to-X, fangst, lagring og anvendelse af CO2, som flere af klimapartnerskaberne har efterspurgt. Samtidig vil regeringen inddrage brancheorganisationer tæt i arbejdet med at implementere tilskudspuljen til grøn omstilling af industrien, så den bliver mest mulig relevant og effektiv for virksomhederne og til gavn for klimaet.

Grønne kompetencer:

  • Der er brug for en tværgående indsats for at sikre, at vores arbejdsstyrke har de rette kompetencer til at implementere alle de grønne tiltag. Derfor vil regeringen inddrage Klimapartnerskaberne og Grønt Erhvervsforum i udviklingen af grønne kompetencer.

Klimavenlig kost:

  • Flere klimapartnerskaber - herunder Handel, Fødevarer og landbrug, samt Service, IT og Rådgivning opfordrer til indsatser ift. klimavenlige fødevarer og madspild. Derfor vil regeringen invitere til et tværgående samarbejde på fødevareområdet, der bygger oven på de gode indsatser, der allerede er i gang på området.

Fælles metode til at opgøre drivhusgasudledninger:

  • Flere klimapartnerskaber har i deres anbefalinger givet udtryk for et ønske om en fælles metode til at opgøre drivhusgasudledninger. Det finansielle partnerskab og Finans Danmark er allerede i gang med at se på, hvordan man kan opgøre klimaaftrykket af de aktiviteter, de finansierer. Regeringen har udbredt samarbejdet til interesserede klimapartnerskaber, brancheorganisationer og offentlige myndigheder.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet