Mål om fortsat høj elforsyningssikkerhed

Publiceret 11-02-2021

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fastsætter et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden i 2030 på 35 afbrudsminutter, som anbefalet af Energinet. Niveauet for den fremtidige elforsyningssikkerhed skal balancere hensynet til den grønne omstilling, et højt niveau for elforsyningssikkerhed og en elforsyning, der er til at betale.

Danmark har i en årrække haft en høj elforsyningssikkerhed med ca. 20 afbrudsminutter pr. år. Det vurderes uforholdsmæssigt dyrt at opretholde den samme elforsyningssikkerhed i 2030. Med et planlægningsmål på 35 afbrudsminutter i 2030 forventes Danmark fortsat have en elforsyningssikkerhed i verdensklasse. De yderligere 15 afbrudsminutter svarer til en marginal ændring målt i procent, fra at vi i dag har strøm i kontakten 99,996 pct. af tiden til 99,993 pct. af tiden i 2030.  

Det øgede antal afbrudsminutter afspejler et aldrende elnet både på eldistributions- og eltransmissionsniveau, samt en stigende risiko for manglende effekttilstrækkelighed – det vil sige risiko for manglende elproduktion på de tidspunkter, hvor der er brug for den. Effekttilstrækkeligheden påvirkes af den grønne omstilling, der bl.a. betyder udfasning af regulerbare kraftværker, stigende VE-produktion i elsystemet samtidig med elektrificering og dermed et højere elforbrug.

Med klimaaftalen blev det aftalt, at der skal laves en analyse af, hvordan klimaaftalens initiativer påvirker elforsyningssikkerheden. Denne analyse er igangsat og forventes færdig inden udgangen af 2021.

 

Pressekontakt:
Klimaministeriets pressetelefon 41 72 38 05

FAKTA

  • Klima-, energi- og forsyningsministeren har det overordnede ansvar for elforsyningssikkerheden og fastsætter årligt det fremtidige niveau på baggrund af anbefaling fra Energinet og indstilling fra Energistyrelsen. Det blev besluttet med en ændring af elforsyningsloven i 2018.
  • Energinet skal årligt udarbejde en redegørelse for elforsyningssikkerheden med en anbefaling til det fremtidige niveau.
  • Planlægningsmålet har til hensigt at udstikke en sigtelinje for Energinets investeringer i elforsyningssikkerheden.
  • Planlægningsmålet på 35 minutter er sammensat af to elementer:
    1. Det overordnede elsystem (effekttilstrækkelighed og eltransmissionsnettet) har en andel på i alt 7 afbrudsminutter i 2030, hvilket er en fastholdelse af det planlægningsmål, som klima-, energi- og forsyningsministeren fastsatte i januar 2020.
    2. Netvirksomhederne fremskriver 28 afbrudsminutter i 2030 på eldistributionsniveau, hvilket er en fastholdelse af netvirksomhedernes fremskrivning i 2019. Der blev dog ikke udmeldt et planlægningsmål på distributionsniveau sidste år, fordi datagrundlaget det år blev vurderet utilstrækkeligt.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet