Thor Wind Farm I/S skal bygge Danmarks største havvindmøllepark til rekord god pris

Publiceret 01-12-2021

Thor Havvindmøllepark i Nordsøen får kapacitet til at forsyne en million danske husstande med el i 2027. Buddet på at bygge og drive Thor afspejler en rekord stor optimistisme til havvind som forretning.

Som vindere af statens udbud af anlægs- og driftsopgaven af Thor Havvindmøllepark, kan Thor Wind Farm I/S nu gå i gang med at etablere parken. Og det sker med en hidtil uset stor investeringsvilje i vindenergi. Thor Havvindmøllepark er blandt de største parker i verden og når parken er fuldt etableret, kan den dække 1 million danske husstandes elforbrug med grøn strøm.

”Thor bliver ikke bare Danmarks hidtil største havvindmøllepark, men også en af verdens største parker og vil være med til at spille at løfte Danmark ind i en ny tid, hvor sort bliver dyrere end grønt. Det er en enorm god grøn nyhed, at vindmøllebranchen har været ivrige efter at byde, og det viser igen, at Danmarks satsninger på vedvarende energi og havvind er en god investering for såvel klima, erhvervsliv såvel som for stat,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Vinderen blev afgjort ved lodtrækningen, da flere energiproducenter har givet historisk gode bud. Både danske og udenlandske energiselskaber har stået i kø for vinde retten til at opføre og drive Thor

Thor giver 2,8 mia. i statskassen

Den danske støttemodel til statsligt udbudte havvindmølleparker går begge veje, hvor staten enten yder støtte til eller modtager betaling til statskassen alt afhængig af prisen på el. Med det aktuelle bud, står Thor Wind Farm I/S til at betale 2,8 mia. til staten og Thor bliver dermed den første havmøllepark i verden, som bliver opført med betaling til staten.

Læs mere om budrunden, budvinder og støttemodellen hos Energistyrelsen her

Thor Havvindmøllepark er ikke blot Danmarks største havvindmøllepark til dato, men også blandt de største havvindmølleparker på verdensplan. Med et areal svarende til ca. 30.000 fodboldbaner, beliggende 22 kilometer ud for kysten ved Thorsminde midt på den jyske vestkyst, bliver Thor den første af tre havvindmølleparker, som er besluttet i Energiaftalen fra 2018.

Thor skal bidrage til 70% reduktionen

Thor er den i alt 7. statsudbudte havvindmøllepark i Danmarks vind-energieventyr, som begyndte tilbage i 1991. Thor står klar inden 2027 rinder ud, og fuldt udbygget får parken en kapacitet på 1 gigawatt (GW). 1 GW kan fx dække elforbruget for 1 mio. husstande eller det årlige forbrug for 1,6 mio. elbiler.

Udover endnu en stor havvindmøllepark er det vedtaget at etablere to energiøer, henholdsvis i Norsøen og på Bornholm med en havvindskapacitet på i alt 5 GW. Samlet set er der planer for knap en tredobling af den nuværende kapacitet med havvind, som et led i Damarks mål om nedsætte CO2 udledningen med 70 procent i 2030 og bidrage til den grønne omstilling i Europa.

 

Kontakt:

Klimaministeriets pressetelefon + 45 41 72 38 05

FAKTA

  • Thor bliver den hidtil største havvindmøllepark i Danmark (1 GW) og vil blive etableret minimum 22 km ud for kysten ved Thorsminde på den jyske vestkyst
  • De samlede investeringsomkostninger for Thor anslås at være ca. 15,5 mia. kr.
  • Thor skal være færdig i 2027 og forventes at producere strøm i minimum 30 år.
  • Med det aktuelle bud ventes Thor Wind Farm I/S r at have betalt staten de 2,8 mia. kr. i løbet af en kort årrække.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet