Gassen i Danmark bliver markant grønnere

Publiceret 24-04-2021

Det danske gasforbrug får et stort, grønt ryk fremad, da andelen af CO2-neutral biogas forventes at stige fra 30 procent til omkring 70 procent af det totale gasforbrug i 2030. Det betyder også en hurtigere vej mod et grønnere forbrug hos industrivirksomheder som Nordic Sugar, når de omstiller fra olie og kul til gas.

Gasforbruget i Danmark hastigt på vej til at blive grønt.

En række politiske aftaler, tiltag og støtteordninger betyder, at biogasproduktionen i Danmark kommer til at stige markant. Dermed bliver gassen i det ledningsnet, som forsyner huse og holder produktionen i gang i flere danske virksomheder, langt mere klimavenlig. Det viser en ny opgørelse fra Energistyrelsen.

For blot et år siden var vurderingen, at 30 procent af gassen ville være grøn i 2030. Det tal er nu mere end fordoblet. Med den udbygning, der lige nu er planlagt, vil omkring 70 procent af gasforbruget i 2030 være grønt.

”Vores gassystem er på samme rejse, som el-systemet har været – det bliver grønnere og grønnere. Vi har støttet udviklingen af biogas, og vi har hele tiden vidst, at gassen var godt på vej til at blive grøn. Men der er i dén grad tale om en acceleration af den grønne omstilling. Når gassen bliver grøn, gør det en helt konkret forskel for klimaet, når der bliver brugt gas til at holde varmen på villavejen og især, når der bliver produceret varer i industrikvarteret”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Når sukkerfabrikken Nordic Sugar, der i dag er den næststørste CO2-udleder i den danske industri, bliver koblet til gasnettet, bliver det således til et net, hvor mængden af biogas stiger markant de kommende år. Det betyder markant faldende udledninger.

Mængden af grøn gas i de danske gasledninger i 2030 betyder, at CO2-udledningen vil være cirka 2,3 mio. tons mindre, end hvis gassen havde været fossil. Det svarer vil udledningen fra ca. 900.000 personbiler. Der er potentiale til, at det danske gasforbrug kan blive 100 procent grønt i 2040.

 

Pressekontakt:
Klimaministeriets pressetelefon 41 72 38 05

FAKTA

  • I 2019 udgjorde biogas kun 10 procent af danskernes gasforbrug. Energistyrelsens nye opgørelse viser, at tallet nu forventes at være cirka 42 procent i 2025 og cirka 70 procent i 2030.
  • Udviklingen hænger dels sammen med tiltag, der reducerer gasforbrug bl.a. i husholdninger. Men det hænger også sammen med en markant større produktion af biogas.
  • Biogasproduktionen øges som følge af udbud til biogas og grønne gasser samt som følge af ansøgninger til tidligere støtteordninger til biogas.
  • Den samlede biogas produktion ventes at levere 52 PJ i 2030.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet