Danmarks Klimaborgerting afleverer 117 anbefalinger til Christiansborg

Publiceret 29-04-2021

I fem måneder har danskere fra hele landet mødtes digitalt med ét fælles mål: At komme med forslag til løsninger på klimakrisen. Arbejdet har nu resulteret i 117 anbefalinger til politikerne på Christiansborg.

Fra København, Hirtshals, Nyrup og mange andre steder i hele Danmark har Klimaborgertingets medlemmer vendt og drejet klimakrisen og dens dilemmaer. Foran computeren i et digitalt forsamlingshus har de haft til opgave at nå frem til konkrete forslag til politikerne på Christiansborg i indsatsen mod klimakrisen.

Ud fra faglige oplæg, fælles debatter og afstemninger er medlemmerne nu nået frem til 117 forslag, som i dag bliver afleveret til politikerne på Christiansborg på et online møde klokken 13.

”Den grønne omstilling er et samfundsprojekt, der påvirker os alle, og som vi alle skal bidrage til for at nå i mål med. Derfor er det vigtigt, at vi får samlet alle gode input og ideer fra hele landet, så vi kan tage dem med i arbejdet her på Christiansborg. Der skal lyde et rigtig stort tak til medlemmerne af Borgertinget for at gå så aktivt ind i klimakampen og påtage sig den vigtige rolle”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Anbefalingerne fra Borgertingets medlemmer spænder bredt og omhandler alt fra forslag om undervisning i klimakrisen i folkeskolen til klimafgifter, nye madvaner og en grøn grundlov.

”Jeg er imponeret over de gode og gennemarbejdede forslag, Borgertingets medlemmer kommer med. Særligt i lyset af at samlingerne har været digitale på grund af corona. Der er for eksempel gode forslag om mere folkeoplysning og borgerinddragelse. Vi vil se på, hvordan vi kan få nogle af dem med i det udspil til bedre klimaadfærd, vi kommer med inden sommer. Nu ser jeg frem til dykke mere ned i de enkelte anbefalinger”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Borgertingets medlemmer er udvalgt på tværs af landsdele, alder, køn, uddannelse og beskæftigelse, så de repræsenterer hele befolkningen bedst muligt.

Indsatsen for klimaet er langt fra slut, og det er Borgertingets arbejde heller ikke. Medlemmer mødes derfor igen i efteråret, hvor de vil arbejde videre med den grønne omstilling.

Kontakt:
Klimaministeriets pressetjeneste: 41 72 38 05

FAKTA

Læs Klimaborgertingets anbefalinger via dette link

  • På Borgertingets samlinger er medlemmerne blevet fagligt klædt på af en lang række eksperter. De tæller blandt andre Peter Mølgaard, som er formand for Klimarådet, Brian Vad Mathiesen, som er professor ved Aalborg Universitet, og Katherine Richardson, som er professor ved Københavns Universitet.
  • Danmarks Statistik har stået for udvælgelsen af borgere ud fra kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst.
  • Borgertinget er en del af aftalen om klimaloven, som regeringen indgik den 6. december 2019 sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.
  • Koncept og program for Borgertinget er udviklet i samarbejde med Teknologirådet, der også står for faciliteringen af Borgertingets samlinger.
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fungerer som koordinerende sekretariat for Borgertinget.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet