Danmark er nærmere klimamålet end hidtil antaget

Publiceret 26-04-2021

Vejen mod 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030 er blevet væsentligt kortere – også kortere end hidtil antaget. Grønne politiske aftaler har bidraget markant til klimaindsatsen, og siden fremskrivningen sidste år er der leveret på 40 procent af vores udfordringer på vejen mod 70 procent-målet.

Bilerne på vejene bliver grønnere, industrien bliver mere klimavenlig, energiformerne bliver grønnere, og mere affald skal genanvendes.

På trods af COVID-19 har solide politiske aftaler i 2020 sat tempoet i vejret på den grønne omstilling. I løbet af det forgangne år er den såkaldte manko – altså de antal tons CO2, der skal reduceres med i 2030 – faldet med 40 procent fra 20 mio. tons til 11,8 mio. tons. Det viser Energistyrelsens nye Klimastatus og –fremskrivning, der samler op på klimaindsatsen i 2020.

”Vi er kommet langt på bare ét år og vi er kommet længere end først antaget. Det er godt nyt – ikke mindst for klimaet. Bredt samarbejde i Folketinget har skabt et solidt grundlag. Det betyder ikke, at vi hviler på laurbærerne. Vi arbejder videre for at finde reduktioner på vej mod et klimaneutralt samfund. Det er ikke nogen let opgave, og derfor er vi også allerede nu ved at se på, hvordan vi kan finde yderligere reduktioner”, siger klimaminister Dan Jørgensen.  

De forventede udledninger i 2030 er reduceret med 8,2 mio. tons CO2 siden sidste års fremskrivning. Det er en reduktion, som stort set svarer til den årlige CO2-udledning fra alle danske person- og varebiler.

Samtidig er det næsten to mio. tons mere end forventet i forhold til de senest offentliggjorte tal i Redegørelse for klimaeffekter fra december 2020. At den grønne omstilling har fået yderligere fart, skyldes især, at gassen i Danmark bliver markant grønnere, fordi der bliver produceret mere biogas, blandt andet som følge af politisk prioritering af området. En mindre del af reduktionen skyldes desuden en teknisk nedjustering af den forventede udledning fra blandt andet lavbundsjorder samt færre forventede udledninger fra el-og varmeproduktion.

Bedre grundlag for beregninger

En mere detaljeret forståelse for udledningen af drivhusgasser er afgørende for løbende at kunne sætte gang i nye, grønne tiltag mod målet om at reducere udledningerne af drivhusgas med 70 procent i 2030. Derfor besluttede det politiske flertal bag klimaloven at erstatte Energistyrelsens Basisfremskrivning med den nye Klimastatus og -fremskrivning. Den nye fremskrivning, som udgives for første gang i år, har et mere omfattende og styrket datagrundlag, som skal gøre det lettere at forstå klimakrisen og dens løsninger.

Klimastatus og -fremskrivning giver et skøn for udviklingen i udledningerne med de nuværende politiske aftaler og tiltag. Fremskrivningen og regnemetoderne bliver løbende forbedret, men er dog altid forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes først og fremmest, at vi bliver hele tiden klogere på påvirkningen fra teknologi og danskernes adfærd, ligesom videnskaben kommer tættere på, hvordan for eksempel landbruget påvirker udledningerne.

Offentliggørelsen efterfølges af en høringsperiode, hvor interessenter har mulighed for at komme med bemærkninger.

Kontakt:
Klimaministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

FAKTA

 

Basisfremskrivning, juni 2020

Redegørelse for klimaeffekter, december 2020

Klimastatus og –fremskrivning, april  2021

Reduktionsmanko mod 70 pct.-målet

20 mio. ton

13,7 mio. ton

11,8 mio. ton

Reduktionsprocent i 2030

44,2 pct.

52,3 pct.

55 pct.

 

Se fakta om udviklingen i de enkelte sektorer via dette link

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet