Ny grøn forskningsstrategi sætter klar retning for den grønne forskning og styrker samspil med erhvervslivet

Publiceret 28-09-2020

Regeringen er klar med Danmarks første grønne forskningsstrategi. Strategien indeholder fire konkrete forskningsmissioner, der bidrager mest til den grønne omstilling. En vigtig del af strategien er et tæt samspil med erhvervsliv, der skal få de nye grønne teknologier ud at virke.

 

Danmark skal være grønt foregangsland, og det skal forskningen hjælpe med. Inden 2030 skal vores udledning af drivhusgasser reduceres med 70 procent. Skal vi lykkes med reduktionsmålet, skal vi både ændre adfærd, modne og skalere kendte teknologier og udvikle helt nye teknologier. Ud over de massive investeringer i grøn forskning, som regeringen allerede har foretaget, siden den trådte til, kræver det en markant prioritering i de grønne teknologier, vi forsker i. Med Danmarks første grønne forskningsstrategi udpeges fire forskningsområder, såkaldte missioner, der har særligt potentiale til at hjælpe os på vej med den grønne omstilling så effektivt som muligt.

- Vi har store ambitioner for den grønne omstilling. Det kræver en målrettet forskningsindsats, som vi baner vejen for med de fire grønne missioner. Danmark har et enormt potentiale for at gå foran med et stærkt erhvervsliv og forskningsmiljøer i verdensklasse. Politisk har vi viljen til at skabe de rammer, der gør, at vi kommer i mål, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

De fire missioner

De fire missioner er

 • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2 (Carbon capture)
 • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)
 • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
 • Genanvendelse og reduktion af plastaffald

Missionerne skal løses af grønne partnerskaber, der skal samle forskning, erhvervsliv og myndigheder om en langsigtet og strategisk indsats. Målet er at teknologierne kommer ud og styrker dansk erhvervslivs grønne førerposition og fører til konkrete reduktioner i de danske drivhusgasudledninger.

- Vi skal nå 70 procent-målsætningen. Det kræver CO2-reduktioner nu og her, men mindst lige så vigtigt er det, at vi sætter klar retning på grøn forskning og innovation, som skal hjælpe ny teknologi på vej, der skal bringe os det sidste stykke mod klimamålene. Derfor har vi valgt en missions-orienteret tilgang i strategien, hvor forskningsmidlerne flugter med vores fælles grønne aftaler og ambitioner, siger klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Regeringen ønsker, at de fire missioner prioriteres markant med 750 millioner kroner i forbindelse med forhandlingerne om forskningsreserven for 2021. Samtidig lægger regeringen op til, at der skal sikres et højt niveau af bevillinger til grøn forskning generelt i de kommende år. Niveauet for de øremærkede grønne forskningsmidler vil derfor som minimum ligge på 2020-niveauet svarende til 2,3 milliarder de kommende år.

Et stærkt erhvervsliv

De fire missioner er udpeget på baggrund af danske styrkepositioner inden for forskning og erhverv. Strategien sætter derved en klar kurs for den danske forsknings- og innovationsindsats i de kommende år. Det bliver at bidrage til den grønne omstilling og understøtte, at omstillingen bruges til at udbygge dansk erhvervslivs grønne førerposition til mest mulig gavn for eksport og grønne arbejdspladser i Danmark.

En international evaluering af det danske innovationssystem fra november 2019 konkluderede netop, at Danmark har behov for en klarere strategisk retning i forsknings- og innovationsindsatsen, hvis vi skal omsætte vores stærke forskningsmæssige position til innovation og arbejdspladser.

Strategien lancerer desuden en række konkrete initiativer. Initiativerne skal bidrage til at opbygge Danmarks forsknings- og innovationskapacitet på det grønne område.

Nye initiativer:

 • En ambitiøs grøn forskningsindsats
 • Grønne partnerskaber
 • Styrket grønt fokus for Innovationsfonden
 • Bedre koordination af grøn forskning
 • Bedre rammer for samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv
 • Styrket dansk deltagelse i internationalt samarbejde
 • Monitorering og effektvurderinger af grøn forskning
 • Nationalt Center for Klimaforskning
 • Grønne uddannelser

 

Du kan tilgå yderligere information om den grønne forskningsstrategi via dette link til Uddanelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressekonsulent Nynne Jespersen Lee, Uddannelses- og Forskningsministeriet, nljl@ufm.dk, tlf. 72 31 81 07
Klima-, energi- og forsyningsministeren, pressevagten tlf. 41 72 38 05

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet