Korrektion af misforståelser: Regeringen vil IKKE overlade resterende reduktioner til teknologi

Publiceret 30-09-2020

Der har i forbindelse med offentliggørelsen af regeringens klimaprogram bredt sig en misforståelse om, at regeringen forlader sig på udvikling af ny teknologi til at opnå de sidste reduktioner frem mod 2030. Dette er ikke korrekt. Regeringen går på to ben: et implementeringsspor med løbende konkrete reduktioner og et udviklingsspor med modning af nye løsninger.

I klimaprogrammet er nævnt nogle teknologiske potentialer, som viser, at der er gode muligheder for at udvikle nye løsninger, der kan bidrage til at mindske omkostningerne for den grønne omstilling.

Men regeringen venter ikke på teknologien. Allerede i år er der hentet 5 mio tons i 2030. Hertil kommer transportudspil på 1 mio ton.

Der vil hertil komme yderligere udspil og reduktioner allerede i 2020 som følge af udspil på bl.a. landbrugsområdet og grøn skattereform. Og frem mod 2030 vil regeringen hvert år tage stilling til nye tiltag, der bidrager med konkret reduktion.

Klimarådet anviser i deres rapport konkrete virkemidler for 10,9 mio. tons (implementeringsspor) og udviklingstiltag for 8 mio. tons (udviklingssporet). Der er som nævnt allerede vedtaget  konkrete reduktioner for 5 mio tons, fremlagt et transportudspil på 1 mio ton, og der følger udspil på landbrug, skat, byggeri og offentlige indkøb, inden året er omme. Regeringen er altså godt på vej i implementeringssporet og overlader altså langt fra hele omstillingen til den teknologiske udvikling.

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet