Klimaborgertingets første samling aflyst grundet stigende smittetryk

Publiceret 21-09-2020

Stigningen i antallet af personer smittet med COVID-19 samt de nye skærpede nationale tiltag for at stoppe smittespredning betyder, at klimaborgertingets første samling må aflyses.
 

I den kommende weekend skulle 99 repræsentativt udvalgte borgere fra hele landet have mødtes i Odense for sammen med eksperter at komme med input og løsningsforslag til klimakrisen. Desværre betyder det stigende smittetryk og de nye corona-restriktioner, at borgertingets første samling nu er aflyst.

”Det er med stor beklagelse, at jeg desværre må aflyse klimaborgertingets første samling d. 26.-27. september. Det har ikke været en let beslutning, men det ikke er forsvarligt at samle 99 borgere i alle aldre fra hele Danmark med den nuværende udvikling af COVID-19 situationen i Danmark. Nu ser vi tiden an, og jeg håber meget, at det er muligt at mødes på anden og tredje samling for at gennemføre borgertinget på betryggende vis,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

For at undgå en aflysning har der været mange overvejelser om alternative mødeformer, virtuelle arrangementer, og hvordan man ellers kunne overkomme COVID-19. Det er i den proces blevet klart, at det ikke kan veje op i mod det fysiske rum, og den dynamik, der opstår i mødet mellem forskellige mennesker og  holdninger.

Alle, der skulle have deltaget i borgertingets første samling har fået en skriftlig orientering om aflysningen af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Borgertingets anden samling skal efter planen holdes i Korsør d. 3.-4. oktober, mens tredje samling skal finde sted i Aarhus d. 24.-25. oktober. Det er håbet, at disse samlinger vil kunne gennemføres, men der er endnu ikke truffet beslutning herom.

Kontakt

Pressemedarbejder Mads Melcke / Mobil: 30 17 30 19 / E-mail: mamel@kefm.dk

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet