Danskernes Klima-skovfond vil nedbringe CO2 og give mere natur

Publiceret 28-09-2020

Regeringen lancerer Danmarks første Klima-skovfond med en startkapital på 100 mio. kroner fra staten. Fonden gør det muligt for borgere og virksomheder at give et klimabidrag, der sikrer målbar CO2-reduktion. Fonden skal konkret plante nye skove og udtage klimabelastende lavbundsjorder i Danmark.

 

 

Miljøminister Lea Wermelin og klimaminister Dan Jørgensen er nu klar med modellen for Danmarks nye Klima-skovfond, der oprettes som en uafhængig forvaltningsenhed med egen bestyrelse og egen lov. 

Borgere, virksomheder og fonde får mulighed for at købe CO2-enheder gennem fonden, der støtter den danske klimaindsats, og som de kan anvende i egne klimaregnskaber. Man vil også kunne se, hvor i Danmark, projekterne er placeret. 

- Mange danskere og virksomheder vil gerne gøre en forskel for klimaet, og der har manglet en mulighed, som sikrer konkret og troværdig klimakompensation på dansk jord. Med Klima-skovfonden giver vi mulighed for at klimakompensere ved at bidrage til Danmarks 70 procents mål i 2030. Selvfølgelig skal vi først og fremmest alle sammen forsøge at sænke vores CO2-udledning i det omfang, vi kan. Men der hvor det ikke er muligt lige nu, kan man gennem Klima-skovfonden vise, at man er med til at passe godt på klimaet. Det er vigtigt for vores klima og for natur og miljø herhjemme, så vi håber, at mange danskere og virksomheder vil støtte fonden, siger miljøminister Lea Wermelin.

Stor troværdighed og gennemsigtighed
Klima-skovfonden, der er en del af sidste års finanslov, skal beregne, opgøre og overvåge klimaeffekten af de støttede projekter.  Effekten skal efterfølgende verificeres af en uafhængig tredjepart. Dermed kommer der nu et solidt og troværdigt dansk alternativ til de mange udenlandske kompensationsprojekter. Der stilles en lang række krav til Klima-skovfondens klimaopgørelser, som skal sikre, at fonden kan levere klimaprojekter af allerhøjeste kvalitet. 

- Hvis vi skal nå vores ambitiøse klimamål, så skal vi tænke i nye baner, og hele Danmark skal trække i samme retning. Derfor inviterer vi med Klima-skovfonden alle danskere til at bidrage til klimakampen. Vi har desværre set for mange eksempler på, at klimakompensation i udlandet kan være en jungle. Nu opretter vi en fond, som med staten i ryggen kan give virksomheder og borgere tryghed for, at deres bidrag gør en reel forskel for klimaet, siger klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Fonden skal oprette og føre et register over de opnåede nettoreduktioner af drivhusgasudledningen forbundet med fondens projekter. Registret offentliggøres på fondens hjemmeside.

- Endelig får vi sat gang i den snart ét år gamle aftale om en klima-skovfond. Med aftalen hjælper vi de danske dyr og planter, som desværre lider under at Danmark er et af de lande i Europa, der har mindst natur på vores arealer siger Radikale Venstres miljøordfører Zenia Stampe.

- Der er desværre alt for mange eksempler på, at virksomheder og borgere, der har villet gøre en forskel for klimaet, er blevet taget ved næsen af klimaprojekter uden reel effekt. Jeg er glad for, at man med Klima-skovfonden får mulighed for at sikre konkrete, blåstemplede CO2-reduktioner, siger SF’s klimaordfører Signe Munk.

- Vi står både i en klimakrise og en naturkrise, som begge er ved at løbe løbsk, medmindre vi handler nu. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få vores klode på ret køl igen. Her kan Klima-skovfonden gøre en forskel for både klimaet og naturen. Men det er klart, at der skal meget mere til for at vende de kriser, vi står midt i, siger Enhedslistens klima- og naturordfører Mai Villadsen.

- Det kræver gennemgribende forandringer af vores samfund og vores levevis, hvis vi skal kunne overlevere en klode i god behold til de næste generationer. Vi skal sætte ind alle de steder, vi kan. Her giver Klima-skovfonden både virksomheder, borgere og staten flere strenge at spille på, siger Alternativets klima- og miljøordfører Torsten Gejl.

- Det er en god dag, når der endelig kommer 100 mio. kr. ud at arbejde til gavn for klimaet. Samtidig kan borgere og virksomheder hjælpe staten med at finansiere vores allesammens klimamålsætninger, siger Radikale Venstres klimaordfører Ruben Kidde.

- Det er skønt, at alle nu får mulighed for at bidrage til konkrete klimaprojekter på dansk jord. Samtidig er det projekter, som vi vil kunne glæde os over ude i landskabet i form af flere skove og flere grønne områder. Det er godt for klimaet – og så er det godt for vores natur og miljø, siger Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov.

- Skal vi i mål med vores ambitiøse klimamålsætninger kræver det både, at vi tager ny teknologi i brug, men også at vi kigger på de muligheder, som vi har ved hånden lige nu. Her er skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder simple værktøjer, som alligevel kan gøre en forskel, mens vi omstiller både samfundet og vores vaner i en grønnere retning, siger Socialdemokratiets klimaordfører Anne Paulin.

Udvalgte fakta om regeringens forslag til model for Klima-skovfonden:

  • Klima-skovfonden skal fremme og finansiere omkostningseffektiv og robust skovrejsning med etablering af skovbryn og udtagning af lavbundsjorder som tillæg til tilsvarende statslige indsatser særligt med henblik på at opnå nettoreduktion af drivhusgasudledning, sikre dokumentation for den opnåede nettoreduktion af drivhusgasudledning samt understøtte opnåelsen af Danmarks klimamål. Projekterne vil sikre synergieffekter som fx rent vandmiljø og biodiversitet. 
  • Klima-skovfonden skal bidrage til Danmarks målsætning om at nedbringe nettoudledningen af CO2 med 70 pct. i 2030 sammenlignet med 1990 og til målet om klimaneutralitet i 2050.
  • Klimaeffekten opgøres formelt i Danmarks nationale drivhusgasopgørelse til EU og FN. Virksomheders frivillige klimaregnskaber opgøres helt uafhængigt af den nationale drivhusgasopgørelse – uden at dette indebærer en dobbelttælling af effekten.
  • Hvis en virksomhed eller borger investerer i Klima-skovfonden, får man et bevis for mængden af optaget eller reduceret CO2, som investeringen har givet. 
  • Regeringen forventer at fremsætte endeligt lovforslag i Folketinget i løbet af efteråret. Høringsfasen løber frem til 2. oktober.
  • Det forventes, at der kan udpeges en bestyrelse inden udgangen af 2020. Fonden vil kunne være aktiv herefter, og virksomheder og privatpersoner vil kunne investere i fonden.
  • Klima-skovfonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og syv andre medlemmer. Samtidig nedsættes et rådgivende udvalg bestående af op til 12 medlemmer med henblik på at rådgive fonden.

Du kan læse mere om Klima-skovfonden via dette link til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Pressechef for miljøministeren, Jakob Sejr Teichert, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 61 39 17 26, e-mail: jakst@mfvm.dk
Presserådgiver Mads Melcke, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, tlf. 30 17 30 19, e-mail: mamel@kefm.dk 

 

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet