Ny samarbejdsaftale: Aalborg Portland forpligter sig til mindst 660.000 ton CO2-reduktioner

Publiceret 16-09-2020

Aalborg Portland og Regeringen indgår i dag en aftale, som forpligter Danmarks største enkeltudleder til at levere reduktioner på minimum 660.000 tons CO2-e og til at samarbejde om yderligere reduktioner. Samarbejdsaftalen skal ses som en skabelon for fremtidige samarbejder med andre store danske udledere.

Som den første af en række virksomhedsaftaler indgår regeringen en samarbejdsaftale med Aalborg Portland, der forpligter virksomheden på reelt at reducere egne CO2 -udledninger. Det sker, når Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen og Erhvervsminister Simon Kollerup på vegne af regeringen underskriver samarbejdsaftalen med direktør i Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen. Aalborg Portland er Danmarks største enkeltstående udleder af CO2, og med aftalen forpligter virksomheden sig på at reducere sin CO2 udledning med minimum 660.000 tons CO2 inden 2030, samt yderligere reduktionen på vejen videre mod 70 pct.-målsætningen.

”Aalborg Portland viser her et markant samfundsansvar. Det er fantastisk positivt. Verden får også brug for cement i fremtiden. Løsningen er derfor ikke - som nogle måske ønsker sig - at gøre livet så surt som muligt for virksomheder som Aalborg Portland, så de flytter deres produktion til andre lande. Det handler tværtimod om at gøre produktionen grøn og beholde den her i Danmark. Vi har i Danmark en række store virksomheder, der både er meget konkurrenceudsat og har produktionsprocesser, der udleder meget CO2. Derfor håber jeg, denne samarbejdsaftale kan bane vejen for flere aftaler om konkret klimahandling med andre virksomheder,” siger Dan Jørgensen, Klima-, Energi- og Forsyningsminister.

”Forklaringen på at Danmark kan bliver en grøn stormagt i verden igen, ligger i lige præcis et ambitiøst, grønt samarbejde mellem virksomheder og regering. Folk har spurgt, om en grøn nation som Danmark kan have en så energitung virksomhed som Aalborg Portland med ind i den grønne fremtid. Svaret er: ja! Det viser vi i handling i dag. For som regering vil vi passe på arbejdspladser og virksomheder, mens vi maler Danmarks fremtid grøn. Derfor gør vi det i partnerskab. Det er vejen frem,” fortæller erhvervsminister Simon Kollerup.

Med samarbejdsaftalen vil Aalborg Portland blandt andet satse på energieffektivisering, udfasning af fossile brændsler, CO2 -fangst og anvendelse og øget forbrug af alternative eller CO2-neutrale brændsler, lancering af grønne cementprodukter og levering af CO2-neutral fjernvarme til +75.000 husstande.

“Regeringens nydannelse om samarbejdsaftaler med virksomheder om reduktion af CO2 er meget perspektivrig og ligger oplagt i forlængelse af klimapartnerskaberne. Derfor bakker vi op om initiativet og er glade for at være den første virksomhed, der indgår en sådan aftale. For os og mange andre virksomheder er den grønne omstilling ikke en simpel ting, som vi kan gennemføre på egen hånd. Vi er grundlæggende afhængige af de politiske rammevilkår, som bl.a. meddefinerer vores konkurrenceevne, udviklingsmuligheder og efterspørgsel. En gensidigt forpligtende samarbejdsaftale er derfor et vigtigt, fælles skridt frem mod 2030-målsætningen. Vi har sat vores egne 2030-mål, men kan komme længere med samarbejde, partnerskaber og de rette rammevilkår,” siger Michael Lundgaard Thomsen, direktør for Aalborg Portland.

Samarbejdsaftalen mellem Regeringen og Aalborg Portland bliver underskrevet onsdag formiddag. Senere på dagen samler Regeringen Grønt Erhvervsforum, der bl.a. består af Regeringens 13 Klimapartnerskaber, til en drøftelse af, hvordan erhvervslivet kan bidrage til den grønne omstilling på baggrund af anbefalingerne for klimapartnerskaberne.

Den indgåede aftale kan tilgås her 


Yderligere information:

Klima- Energi, og Forsyningsministeriets pressetelefon: 4172 3805

Aalborg Portland: Thomas Uhd, Head of Sustainability & External Relations, 2294 4167

 

Baggrund

Samarbejdsaftalens formål og gensidige forpligtigelser:

  • Formålet med samarbejdsaftalen er at styrke samarbejdet mellem parterne med henblik på at mindske udledningen af drivhusgasser for cementproduktionen i Danmark.
  • Aalborg Portland forpligtiger sig til konkret at tage første skridt mod 70 % målet og sænke deres udledninger med ca. 660.000 tons CO2-e, og med en ambition, på grundlag af samarbejdsaftalen, herunder drøftelser om rammevilkår, at reducere udledningerne yderligere frem mod 2030.
  • Regeringen forpligtiger sig til at understøtte indsatsen for en bæredygtig cementproduktion, herunder ved en dialog om rammevilkår og ved at understøtte udviklingen af nye teknologiske løsninger, bæredygtige brændsler og produkter.

De 660.000 tons CO2-e reduktion i aftalen svarer til:

  • At fjerne 250.000 biler fra vejene i Danmark.
  • Udledningerne fra 70.0000 danskere (ca. som indbyggertallet i Esbjerg By).
  • At fjerne 20% af de danske malkekvæg (mere end alt malkekvæg på Bornholm, Sjælland, Fyn og i Østjylland tilsammen).

Aalborg Portlands indsats:

  • Med samarbejdsaftalen vil Aalborg Portland blandt andet satse på energieffektivisering, udfasning af fossile brændsler, CO2 -fangst og anvendelse og øget forbrug af alternative eller CO2-neutrale brændsler, lancering af grønne cementprodukter og levering af CO2-neutral fjernvarme til +75.000 husstande.

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet