Klimaborgertinget samles for første gang og gøres virtuelt

Publiceret 24-10-2020

Hjemme fra hver sin computer rundt om i landet får medlemmerne af Danmarks nye Klimaborgerting nu mulighed for i fællesskab at debattere og komme med forslag og ideer, der skal være med til at løse klimakrisen. Klimaborgertingets samlinger gøres digitale, så indsatsen for klimaet og borgerinddragelsen fortsætter på trods af corona-situationen.

Det bliver i et virtuelt forsamlingshus, når Klimaborgertingets 99 repræsentativt udvalgte medlemmer sammen med eksperter og moderatorer for første gang mødes i weekenden for at diskutere dilemmaer og spørgsmål, som klimakrisen stiller det danske samfund overfor.

Corona-situationen har betydet, at Borgertingets fysiske samlinger flere gange er blevet udskudt. For at sikre, at borgerne alligevel kan blive inddraget og komme med vigtige løsningsforslag, kommer Borgertingets samlinger derfor til at foregå online.

”Jeg havde selvfølgelig helst set, at Borgertinget kunne mødes fysisk, men med coronasmitten er det ikke forsvarligt. Derfor har vi nu fundet en digital løsning. For mig er det afgørende, at borgerne bliver hørt i forhold til de store forandringer, vores samfund står over for. Det må corona ikke sætte en stopper for,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

For at sikre, at alle Borgertingets medlemmer kan deltage, vil der blive uddelt teknisk udstyr, til dem der har behov, ligesom det vil være muligt for deltagerne at få teknisk assistance.

Borgertinget samles første gang over weekenden lørdag d. 24. oktober og søndag d. 25. oktober. Her vil klimaministeren byde de nye medlemmer velkomne, og efterfølgende vil en række relevante eksperter klæde medlemmerne fagligt på. På den første samling skal medlemmerne af Borgertinget blandt andet debattere finansieringen af den grønne omstilling, reduktioner i landbruget og bæredygtig livsstil.

De øvrige samlinger vil ligge spredt ud over resten af året, og vil også blive afholdt digitalt. I første halvdel af 2021 skal Borgertinget efter planen fremlægge sine konklusioner og anbefalinger for klima-, energi- og forsyningsministeren samt Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

Læs mere om Klimaborgertinget her

 

Pressehenvendelser om Klimaborgertinget kan rettes til:
Presserådgiver Mads Melcke / Mobil: 30 17 30 19 / E-mail: mamel@kefm.dk

Fakta

  • På Borgertingets første samling vil en lang række eksperter deltage for at klæde medlemmerne på. De tæller blandt andre Peter Mølgaard som er formand for Klimarådet, Brian Vad Mathiesen som er professor ved Aalborg Universitet, Katherine Richardson som er professor ved Københavns Universitet.
  • Danmarks Statistik har stået for udvælgelsen af borgere ud fra kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst.
  • Borgertinget er en del af aftalen om klimaloven, som regeringen indgik den 6. december 2019 sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.
  • Koncept og program for Borgertinget er udviklet i samarbejde med Teknologirådet, der også står for faciliteringen af Borgertingets samlinger.
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil fungere som koordinerende sekretariat for Borgertinget.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet