EU's klimaministre lander delaftale om en klimalov for EU

Publiceret 23-10-2020

Der er nu taget det første skridt mod en aftale om en europæisk klimalov. Klimaloven skal sikre, at målet om klimaneutralitet senest i 2050 bliver juridisk bindende, og der kommer de rette rammer for, at EU kan nå i mål.

På det netop overståede miljørådsmøde i Luxembourg, er EU’s klimaministre blevet enige om en delaftale for, hvordan EU's klimalov skal se ud.

Aftalen betyder, at der ligesom i den danske klimalov, er sat et klart juridisk bindende mål om klimaneutralitet senest i 2050, og at rammerne for indsatsen er i overensstemmelse med Parisaftalens og dens ambitionscyklus. Samtidig skal EU og medlemslandenes klimaindsatser monitoreres løbende, og Europa-Kommissionen får en form for handlepligt til at fremlægge nye tiltag, hvis EU’s indsats ikke er på rette kurs. Endvidere skal loven revideres hver femte år, så den løbende holdes i trit med udviklingen på jorden.

”Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi nu har gjort målet om klimaneutralitet senest i 2050 juridisk bindende og fået sat skrappe rammer for, at EU også når målet. Det er på tide, at EU får en klimalov, ligesom Danmark har”, siger klimaminister Dan Jørgensen

Regeringen havde dog gerne set en mere ambitiøs aftale, hvor målet om klimaneutralitet senest i 2050 også skulle gælde for EU’s medlemsstater, og der blev sendt et klart signal om, at næste skridt for EU er netto-negative udledninger. Den indsats vil man derfor fortsætte under forhandlingerne med Europa Parlamentet. 

 

2030 klimamål drøftet ved frokost

Ministrene havde over frokosten lejlighed til igen at drøfte EU's 2030 klimamålsætning, som Kommissionen kom med sit udspil på ”mindst 55 pct.” CO2 reduktion til i september. En målsætning som Danmark har kæmpet hårdt for bliver så ambitiøs som muligt. Den danske regering ser gerne et mål på helt op mod 65 pct. reduktion i 2030 sammen med en modernisering af EU’s klimaregulering. Det er i første omgang lykkes at samle en koalition omkring mindst 55 pct.

”Jeg har igen i dag understreget vigtigheden af et så ambitiøst 2030 mål, som overhovedet muligt. Danmark arbejder for et mål på 65 procent. Vi er på kort tid gået fra 11 lande, der bakker op om 55 pct. til nu hele 16 lande. Så det går i den rigtige retning og vidner om, at vores indsats virker. Det er nu, vi skal holde momentum”, siger Dan Jørgensen.

 

Kontakt: Presserådgiver Lasse Bendtsen, M: 41723884, lasab@kefm.dk

Fakta

  • Klimaloven gør målet om klimaneutralitet senest i 2050 juridisk bindende
  • Klimaloven skaber rammerne for, at EU kan nå målet og etablerer en proces for delmål frem mod klimaneutralitet
  • Klimaloven sikrer, at der hvert femte år gøres status over EU’s indsats for at nå målet, og giver Kommissionen en form for handlepligt, hvis EU ikke er på rette kurs.
  • Klimaloven sikrer, at rammerne for EU’s klimaindsats er i overensstemmelse med Parisaftalen og dens ambitionscyklus.
  • Klimaloven skal revideres hvert femte år for sikre, at den løbende holdes opdateret.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet