Nyt tilskud sætter turbo på udskiftning af oliefyr

Publiceret 01-10-2020

Fra i dag kan virksomheder søge om tilskud via Skrotningsordningen til at tilbyde varmepumper på abonnement, som gør det nemt for boligejere at skifte fossil opvarmning ud med en klimavenlig løsning. Dermed sætter regeringen fart på udfasningen af olie- og naturgasfyr, der skal gøre de danske hjem mere klimavenlige og bidrage til 70 pct. målsætningen.

I juni blev regeringen og et bredt politisk flertal enige om en ambitiøsklimaaftale, der bl.a. skal bidrage til at få udskiftet olie- og naturgasfyr med grønne alternativer. Nu bliver ord til handling, når den såkaldte Skrotningsordning træder i kraft. Med en varmepumpe på abonnement slipper boligejeren for at købe varmepumpen selv – og for at tænke over installation, drift og vedligeholdelse. Det statslige tilskud til ordningen øges, hvilket gør det billigere for boligejerne.

”Vi viser med åbningen af den nye pulje, at vi kan gøre vores grønne ambitioner til konkret handling, som danskerne kan forholde sig til. Ordningen gør det nemt at skifte sort opvarmning ud med en klimavenlig løsning, uden at det koster en bondegård. Til gavn for både mennesker, miljøet og klimaet”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Varmepumpe med abonnementsordning

Skrotningsordningen er målrettet olie- og gasfyrsejere, der ønsker en varmepumpe på abonnement. Ordningen betyder, at energitjenesteleverandøren påtager sig ansvaret for at udskifte olie- eller gasfyret med en varmepumpe, inklusiv skrotning af det gamle fyr, installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen.

Der er ca. 80.000 huse i Danmark, der opvarmes med oliefyr, og ca. 380.000 med naturgas.


Link til ansøgningsportalen

Kontakt
Presserådgiver, Emil Lee Madsen (emlma@kefm.dk), telefon (+45) 41 72 90 58

 

FAKTA om varmepumpe på abonnement

  • En række leverandører tilbyder boligejere varmepumpe på abonnement, der også markedsføres som ”Nærvarme”. Der er løsninger med både jordvarme- og luft-til-vand-varmepumper.
  • Leverandøren påtager sig ansvaret for alt ifm. skift fra oliefyr eller gasfyr til varmepumpe, dvs. både skrotning af det gamle fyr og installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen.
  • Boligejeren vil typisk skulle betale et engangsbeløb for tilmelding og herefter for varmeforbruget samt et månedligt abonnement.
  • Her-og-nu-investeringen for at få varmepumpe på abonnement er langt mindre, end hvis man selv investerer i en varmepumpe. Leverandøren får tilskud fra staten på op til 25.000 kr. pr. konvertering fra olie- eller gasfyr, som skal bruges til at gøre det billigere for boligejeren.
  • Tilskuddet gives via ”Skrotningsordningen”, som er en udmøntning af Energiaftalen for 2018 og Klimaaftale for energi og industri fra 2020.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet