Større bonus på vej til naboer til vindmøller og solceller

Publiceret 25-11-2020

Nu får de borgere, som bliver tætte naboer til kommende vindmøller og solceller, en forhøjelse af den årlige kontante bonus, som regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget indførte i efteråret 2019.

Som opfølgning på klimaftalen fra juni 2020 har regeringen i dag indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet om en forhøjelse af bonussen til tætte naboer til kommende vindmøller og solceller til gennemsnitligt ca. 6.500 kr. om året for naboer til kommende landvindmøller og ca. 2.500 kr. om år for naboer til kommende solcelleprojekter.

”Vindmøller og solceller er helt afgørende for at indfri vores ambitiøse klimamål. Men de er ikke altid populære naboer. Derfor er jeg glad for, at vi endnu en gang er blevet enige om at gøre forholdene for naboerne til fremtidens landvindmøller og solceller bedre. Jeg er glad for, at vi i et konstruktivt samarbejde med partierne så hurtigt har kunne sætte handling bag ordene i klimaaftalen fra juni, og med denne aftale sikrer forhøjelsen allerede fra 1. januar”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Bonusordningen giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg ret til en skattefri, årlig bonus finansieret af opstillerne af vedvarende energianlæg. Ordningen gælder desuden for de bølgekraftanlæg og vandkraftværker, som vinder ret til pristillæg i de teknologineutrale udbud 2020-2024.

Bonussen baseres på en andel af værdien af produktionen fra anlægget og størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid i og med, at den afhænger af anlæggets produktion og den varierende elpris. Bonussen er med aftalen forhøjet til en gennemsnitlig årlig bonus på ca. 6.500 kr. om året for naboer til landvindmøller og. til ca. 2.500 kr. om året for naboer til solcelleanlæg.

Læs aftaleteksten her. 

Citater fra partierne

Carsten Kissmeyer, Venstre

Udbygningen af vindmøller og solceller på land er et vigtigt led i en økonomisk ansvarlig grøn omstilling, da teknologierne i højere grad kan klare sig på markedsvilkår. I Venstre er vi dog bevidste om, at det ikke altid er lige sjovt at få en ny vindmølle eller solcelle som nabo. Derfor er vi også glade for, at vi med aftalen hæver kompensationen for dem, som får den grønne omstilling helt tæt på. Den grønne omstilling skal komme alle danskere til gavn, også dem som lokalt oplever omstillingen på tætteste hold.

Morten Messerschmidt DF 

Mange på Christiansborg taler om den grønne omstilling. Det er også vigtigt. Men knap så mange er optagne af bagsiden af medaljen og hjælpe dem, der rammes af gener fra fx vindmøller og solceller. Men for os i Dansk Folkeparti er det afgørende med gode og solide ordninger, som kompenserer dem, der rammes. Derfor er dette en god aftale. Vi hæver nemlig kompensationen betragteligt og gør forhåbentligt den grønne omstilling lettere - ikke kun for de få, der tjener pengene. Men også dem, der rammes.

Ruben Kidde, RV

Det er fornuftigt, at vi styrker kompensationen til naboerne. Samtidig er det vigtigt, at vi rammer en god balance i forhold til de omkostninger, vi kan pålægge opstillerne af vindmøller og solceller, så vi fortsat understøtter udbygningen af vedvarende energi. Jeg er samtidig glad for, at vi med klimaaftalen fra juni også blev enige om at tilføre ekstra midler til Landdistriktspuljen, som kan søges af de lokalsamfund, hvor der står mange landvindmøller.

Signe Munk, SF 

De borgere som bor ved vindmøller og solceller skal også kunne mærke det på pengepungen, når den grønne strøm bliver produceret. Derfor er vi glade for den forhøjerede VE-bonus.

Søren Egge, Enhedslisten

Det er vigtigt at sikre mere lokal opbakning til vedvarende energianlæg. Køberetsordningen til vindmølleandele har ikke virket efter hensigten. Jeg synes det er godt at vi nu sikrer at alle naboer til vindmøller, også lejerne sikres en årlig bonus, som svarer til ca. 500 kr om måneden.  Men bonus til naboer sikrer ikke alene opbakning til mere vedvarende energi. Jeg håber at kommunerne fortsat vil lave god planlægning for hvor vindmøller og solcelleanlæg stilles op på land.

 Egil Hulgaard, Det Konservative Folkeparti

Det er en præmis for den grønne omstilling, at produktionen af VE energi også bliver synlig i landskabet. Naboer og det omgivende samfund generes særligt. Derfor er vi rigtig glade for, at vi nu kan hæve kompensationen til dem, der bor tæt på solcelleanlæg og vindmøller.

 Alternativet

 Alternativet er glade for aftalen og dermed endnu en mulighed for at øge Danmarks indsats inden for grøn vindenergi. Vi mener at kampen for en grøn omstilling er den vigtigste i denne generation og dette er et lille skridt i den rigtige retning.

 

Baggrund

 

  • Energiforligskredsen indgik i efteråret 2019 en politisk aftale om oprettelsen af en VE-bonusordning.

 

  • Ordningen blev oprettet som en erstatning for tidligere køberetsordning, som blev nedlagt med samme aftale.

 

  • Bonussen baseres på en andel af værdien af produktionen fra anlægget.

 

  • Størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid i og med, den afhænger af anlæggets produktion og elprisen.

 

  • Det er opstillerne af det vedvarede energi-anlæg, som betaler VE-bonussen til de pågældende naboer.

 

  • Landvindmøller og solceller er den billigste form for vedvarende energi i Danmark, og spiller derfor en central rolle i arbejdet for at indfri regeringens ambitiøse klimamålsætning.

 

Kontakt

Klimaministeriets pressetelefon 4172 3805

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet