Regeringen klar til at forhandle om grøn skattereform

Publiceret 23-11-2020

Forhandlingerne om en grøn skattereform med Folketingets partier går nu i gang. Regeringen præsenterer i dag første fase til reformen, der sikrer erhvervslivet bedre muligheder for at skabe nye grønne arbejdspladser og nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Som en central del af at indfri regeringens ambitiøse målsætning om at reducere klimabelastende udledninger i Danmark med 70 pct. frem mod 2030, indkalder regeringen nu Folketingets partier til forhandlinger om en grøn skattereform.

”Regeringen ønsker en grøn genstart af dansk økonomi. Dansk erhvervsliv er et afgørende tandhjul i den grønne omstilling af Danmark. Erhvervslivet tager allerede nu et stort grønt ansvar. Tusindvis af grønne arbejdspladser er skabt. Brede flertal har indrettet skatter, afgifter og tilskud, så udviklingen kunne fortsætte. Nu sætter regeringen den grønne omstilling i et nyt gear, så dansk erhvervsliv får endnu bedre muligheder for at satse på grøn omstilling, skabe mere vækst og endnu flere grønne arbejdspladser”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Han understreger, at vi skal tage de næste skridt klogt. Ikke mindst i lyset af den usikkerhed og den økonomiske situation, vi står i nu:

”Det er afgørende, at ændrede grønne afgifter indfases gradvist, og at vi med en rundhåndet støtte til nye investeringer sikrer, at vores virksomheder i starten understøttes og får god tid til at omstille sig”, siger Morten Bødskov.

Regeringens langsigtede mål er, at der skal indføres en mere ensartet beskatning af alle klimabelastende udledninger frem mod 2030. Det skal sikre, at erhvervslivet har de samme incitamenter til at belaste klimaet mindre, uanset hvilke typer af udledninger, der er tale om, og hvilke sektorer udledningerne kommer fra.

Vejen til en mere ensartet beskatning er en grøn skattereform i flere faser. Det skal give erhvervslivet tid til at omstille sig og sikre et nødvendigt vidensgrundlag, så hverken dansk erhvervsliv eller danske familier rammes unødigt hårdt af fremtidens beskatning.

Regeringen fremlægger i dag første fase af den grønne skattereform, som skal reducere udledningen med 0,5 mio. ton CO2e årligt fra 2025 ved at hæve energiafgifterne for en række erhverv.

”Kort sagt skal det sorte gøres dyrere, og det grønne skal gøres billigere. Den klimamæssige omkostning ved at producere en vare skal være en del af ligningen ved, at der reelt sættes en pris på at forurene. En grøn skattereform er et godt redskab, som bliver en vigtig del af regeringens samlede klimapolitik, selv om det ikke er et colombusæg, der løser alle problemer,” siger klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Regeringens forslag vil kickstarte den grønne omstilling og skabe nye jobs i de kommende år ved at lempe beskatningen på investeringer og give tilskud til investeringer. Dette, sammen med en gradvis indfasning af de øgede grønne afgifter, vil tillade virksomhederne at investere i en grøn omstilling. Udspillet betyder, at virksomhederne får de største lempelser i de første år, så virksomhederne står bedre rustet til at klare de nuværende økonomiske udfordringer. Samtidig får de mulighed for at investere i energieffektiviseringer, der mindsker deres udledninger.


Læs mere i udspillet via dette link


Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet