Ny aftale tager næste skridt mod verdens første energiøer

Publiceret 21-11-2020

Partierne bag klimaaftalen er blevet enige om, hvor havvindmølleparkerne ved energiø Bornholm skal placeres og om at igangsætte undersøgelser af et stort område i Nordsøen, hvor der senest næste forår skal findes placering til en energiø og havvindmølleparker. Energiøerne er begyndelsen på en helt ny epoke i udbygningen af havvind og vil cementere Danmarks position som verdens førende nation inden for grøn energi.

Partierne bag klimaaftalen har truffet beslutning om placeringen af havvind ved energiø Bornholm og valgt bruttoområde for placering af energiø og havvind i Nordsøen. Med beslutningen tager regeringen og et bredt flertal i Folketinget de næste vigtige skridt inden for den grønne omstilling. Energiøerne vil tilsammen kunne tredoble dansk strømproduktion fra havvindmøller og kan forsyne omkring fem millioner husstande i Danmark og vores nabolande med grøn strøm.

Vi træder nu ind i en ny epoke i det danske vindeventyr, og jeg vil gerne takke de andre partier i aftalen for et godt samarbejde omkring placeringen af verdens to første energiøer. Energiøerne vil være med til at øge mængden af vedvarende energi markant, og samtidig vil vi gøre det muligt at transformere den grønne strøm til brændstoffer til den tunge transport både til lands, til vands og i luften. Energiøerne leverer med andre ord den grønne strøm, som er forudsætningen for fremtidens klimaneutrale Danmark og Europa,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

”Energiøer er et fantastisk fremtidsprojekt og er næste niveau af det danske vindeventyr. Det vil kræve innovation, der kan danne grundlag for nye eksporteventyr. Og så er det en kæmpe gevinst for klimaet, fordi vi med energiøerne kan levere endnu mere grøn strøm, der kan bruges - ikke kun i stikkontakterne – men også til brændstof”, siger Venstres klimaordfører Tommy Ahlers.

”Jeg er glad for, at vi nu har truffet beslutning om, hvor verdens første energiø skal ligge. Det er endnu et skridt i den rigtige klimaretning og helt nødvendig for, at vi kan nå i mål med vores store visioner i 2030. Det har været vigtigt for mig, at der i beslutningen er taget højde for lokalbefolkningen og naturen ved Bornholm. Jeg ser frem til at tage de næste store beslutninger om Nordsøen i foråret 2021”, siger Radikale Venstres klimaordfører Ruben Kidde.

”Danmark tager nu et skridt mere i retning af det fossilfrie samfund. Med den vindenergi de to energiøer producerer, skaber vi grundlaget for fremtidens energiproduktion og udvikling af de power-to-X løsninger, der er forudsætningen for den grønne transformation”, siger Konservatives energi- og forsyningsordfører Egil Fabritius Hulgaard. 

Ved energiøen Bornholm placeres vindmøllerne omkring 20 km. syd og sydvest for klippeøen. I Nordsøen er partierne blevet enige om at starte forberedelserne til forundersøgelserne for energiøen og havvindmøllerne. Øen og havvindmøllerne vil ligge mindst 60 km vest for Thorsminde. Den endelige beslutning om placeringen af øen og havvind i Nordsøen sker senest i foråret 2021.

Energistyrelsen og Energinet vil nu begynde forberedelserne til de detaljerede undersøgelser af bl.a. havbunden og øernes og havvindmøllernes påvirkning af miljøet. De forventes færdige i 2024.

 

Kort 1

Placeringer af 2 GW ved Bornholm

 

 

Kort 2

Bruttoområde til forundersøgelser i Nordsøen med eksempel på placeringer af energiø og tilknyttet havvind

 

 

Læs aftaleteksten via dette link

 

Kontakt

Presserådgiver, Emil Lee Madsen (emlma@kefm.dk), telefon (+45) 41 72 90 58

Fakta om energiøerne

  • Det blev med klimaaftalen for energi og industri i juni besluttet at opføre to energiøer med tilkoblede havvindmølleparker, der tilsammen kan levere 5 GW og vil kunne dække elforbruget i ca. 5 mio. hustande i Danmark og nabolande. De 5 GW er ca. tre gange så meget, som er i drift på havene omkring Danmark i dag.
  • Energiøen i Nordsøen starter på en kapacitet på 3 GW i 2030 og skal senere udvides til mindst 10 GW i takt med, at elforbruget stiger.
  • Energiøen ved Bornholm får en kapacitet på 2 GW. Begge energiøer skal sluttes til andre lande.
  • I Nordsøen forberedes forundersøgelser i et stort bruttoområde. Havvindmølleparkerne kommer til at ligge mindst 60 km fra Thorsminde. Området ligger længere ude i havet end området udbudt for Thor Havvindmøllepark.
  • I Østersøen vil Bornholm fungere som fysisk energiø, mens de tilknyttede havvindmølleparker bliver placeret syd og sydvest for Bornholm. Møllerne vil stå 20 km ud fra kysten syd for Rønne.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet