Regeringen vil have CO2-regningen for affald ned

Publiceret 18-05-2020

Plastikaffald skal ud af forbrændingsanlæggene, og danskerne skal sortere affald i langt højere grad. Regeringen foreslår en stribe initiativer, som skal nedbringe klimaaftrykket fra vores affald.

En shampooflaske, en kødbakke eller en frysepose ryger i skraldespanden og ind i forbrændingsanlægget med udledning af CO2 til følge. Det skyldes især, at afbrænding af plastikaffald i vores forbrændingsanlæg udleder store mængder CO2.

Der forbrændes 370.000 tons plastikaffald om året i Danmark. Hvis ikke der tages initiativer til at reducere udledningerne, forventes forbrændingsanlæggene at stå for 1,5 mio. tons CO2 i 2030. Det svarer til ca. 3,6 pct. af de nationale udledninger. Den CO2-regning vil regeringen have ned.

Derfor foreslår regeringen nu en række initiativer til at sikre langt mere genanvendelse og meget mindre forbrænding. Visionen er en klimaneutral affaldssektor i 2030 og målet er at fjerne 80 procent af plastikaffaldet fra forbrændingsanlæggene i 2030. Et af initiativerne er at strømline affaldssorteringen – både i hjemmet og på arbejdspladserne. Så det bliver nemmere, når der skal sorteres langt mere affald til genanvendelse. Det skal gøres på samme måde uanset, hvor i landet man er og det skal være tæt på hjemmet.

- Vi forbrænder alt for meget affald og vi genbruger og genanvender for lidt. Plastik fra f.eks. kødbakker, shampooflasker og tøj ender i naturen eller bliver brændt af og udleder CO2, så genanvendelse af plastik er en vigtig del af at løse klimakrisen. Derfor beder vi nu danskerne om at affaldssortere mere og gøre en grøn forskel ved skraldspanden. Det er en stor opgave, og det kræver, at vi samtidig med klimaaffaldsplanen sikrer, at det rent faktisk nytter at sortere, siger miljøminister Lea Wermelin.

Mere sortering giver mindre behov for forbrænding

Mindre affald og mere genanvendelse vil også betyde, at behovet for at forbrænde affald i Danmark vil blive markant mindre. Allerede i dag er der for mange forbrændingsanlæg i Danmark, som – for at få fyldt ovnene op – importerer affald fra udlandet. Typisk har dette affald et væsentligt højere indhold af plastik end dansk affald til forbrænding. Importen øger derfor de danske CO2-udledninger.

Regeringen vil derfor invitere Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan vi får færre og mere effektive forbrændingsanlæg og begrænset importen af udenlandsk affald.

- Danmark står midt i en krise uden fortilfælde. Økonomien er presset. Meget lidt er, som det plejer, og vi står over for en omfattende genopretningsopgave. Men vi skal ikke kun genoprette. Vi skal også tænke nyt, genopfinde og gribe muligheden for grønt sporskifte. Mere genanvendelse, styrket cirkulær økonomi og mindre forbrænding er et centralt skridt i den retning, siger klimaminister Dan Jørgensen og fortsætter:

- Det er tude tosset, at vi i Danmark importerer store mængder affald. Vi skal vende udviklingen, så vi importerer og forbrænder langt mindre og genanvender langt mere. Samtidig skal vi give alle de danskere, som gerne vil hjælpe den grønne omstilling på vej, mulighed for at gøre en indsats selv, når de sorterer deres affald hjemme i køkkenet og på genbrugspladserne. Danmark skal gå fra at halte bagud til at være førende, når det handler om genanvendelse. Her er et stort potentiale for at gøre noget godt for klimaet, siger klimaminister Dan Jørgensen. 

Links til faktaark:

Fakta om grøn affaldssektor

Fakta om plastikaffald

Fakta om de nye affaldsordninger

Fakta om affaldssektoren CO2-udledninger 

Yderligere oplysninger:

Pressechef for miljøministeren, Jakob Sejr Teichert, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 61 39 17 26, e-mail: jakst@mfvm.dk

Pressechef for klimaministeren, Casper Dall, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, tlf. 21 22 80 57, e-mail: casda@kefm.dk

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet