Regeringen vil bygge verdens to første energiøer med ny klimaplan

Publiceret 20-05-2020

Med forslaget om at etablere to energiøer med havvind tager regeringen nu hul på den første del af en samlet klimahandlingsplan, der skal omsætte de ambitiøse klimamål til konkret handling. Øerne vil levere 4 GW havvind eller mere end dobbelt så meget, som der er opført i dag.

Regeringen præsenterer i dag første del af klimahandlingsplanen. Planen består af seks spor. Ud over energiøer med havvind vil regeringen investere massivt i fremtidens grønne teknologier, øge energieffektiviseringer, sikre grøn varme til danskerne, omstille industrien og skabe en helt grøn affaldssektor. Planen skal både gavne klimaet og skabe fremtidens arbejdspladser.

”Coronakrisen er alvorlig, men den har kun gjort behovet for at tænke på udviklingen af Danmark større. En udvikling, der både skal være grøn og økonomisk klog. Vi skal have modet til at forandre, mens vi bygger op. Derfor præsenterer regeringen i dag en plan, der skaber grundlaget for tusindvis af grønne arbejdspladser. Det første af mange skridt mod en bæredygtig fremtid, hvor vi sikrer Danmark og danske virksomheder den grønne førerposition. Vi er stolte af at præsentere forandringer, der vil få markant betydning for Danmark. Ikke bare nu og her eller i 2030, men langt ind i fremtiden,” siger finansminister Nicolai Wamme.

Planen indeholder både initiativer, der kan sættes i gang med det samme, som vil reducere drivhusgasudledningerne på den kortere bane. Samtidig investeres der markant i udviklingen af fremtidens grønne teknologier, der skal skabe fundamentet for drivhusgasreduktioner på længere sigt.

Danmark skal være et grønt foregangsland, og derfor holder vi fast i de høje klimaambitioner - også selvom vi står midt i en historisk krise. Med etableringen af verdens to første energiøer tager vi hul på en helt ny epoke i det danske vindeventyr. Vi øger mængden af havvind massivt, og samtidig vil vi gøre det muligt at bruge den grønne strøm i tanken på lastbiler, fragtskibe og fly. Vi præsenterer en pakke, der både leverer CO2-reduktioner på kort sigt og lægger udviklingsspor ud til fremtidens klimaneutrale Danmark,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Miljøminister Lea Wermelin tilføjer:

”Danmark har europarekord i affald, og særligt forbrænding af plastik koster for klimaet. Derfor sætter vi ambitiøse mål for en klimaneutral affaldssektor, hvor vi alle sammen sorterer mere, og hvor virksomhederne designer grønnere. På den måde kan vi skabe nye grønne arbejdspladser i en mere cirkulær økonomi til gavn for klima, miljø og natur”.

Erhvervsminister Simon Kollerup tilføjer:

”Jeg er glad for, at klimaudspillet rummer de første skridt til store erhvervspotentialer, som også er i tråd med mange af klimapartnerskabernes anbefalinger. Vi skal bygge videre på danske virksomheders grønne styrkepositioner, og vi vil skabe et nyt grønt erhvervseventyr med fremtidens teknologier, som danske virksomheder kan sælge til hele verden. Med udspillet tager vi et vigtigt skridt i en grøn retning”.

Samlet set giver planen en drivhusgasreduktion på 2 mio. tons. Regeringen vil fremlægge yderligere udspil på den anden side af sommerferien.  

Regeringen forventer at indkalde Folketingets partier til de første forhandlinger af udspillet i løbet af næste uge.

Baggrund

Regeringens samlede udspil består af seks hovedspor: 

1. Ny epoke med energiøer (link)

2. Fremtidens grønne teknologier: Grønne brændstoffer og CO2-fangst (link)

3. Effektiv brug af energien og renoveringer (link)

4. Grøn varme til danskerne (link)

5. Omstilling af og samarbejde med erhvervslivet (link)

6. Grøn affaldssektor og mere genanvendelse (link)

Energiøer med havvind

Regeringen vil som det første land i verden påbegynde en ny epoke i udbygningen af havvind med et paradigmeskifte fra enkeltstående havvindmølleparker til energiøer. Det sikrer en mere effektiv udnyttelse af havvindressourcer langt fra kysterne og mindre behov for nye elmaster på land. Den grønne strøm fra energiøerne skal bruges direkte, men også omdannes og bruges i sektorer, som ikke kan anvende grøn elektricitet direkte, fx luftfart, tung transport, nogle processer i erhverv mv. via Power-to-X-teknologien.

Konkret foreslås det at etablere to energiøer inden 2030: En i Nordsøen på 2 GW med plads til mindst 10 GW på sigt samt gøre Bornholm til en energiø tilkoblet havvind på 2 GW. De 4 GW er mere end dobbelt så meget, som er i drift på havene omkring Danmark i dag.

Med øerne understøtter Danmark den grønne omstilling i hele Europa. Udbygningen på 4 GW svarer til mere end alle danske hustandes årlige forbrug, så et centralt element vil være eksport af grøn strøm til vores nabolande.

Faktaark på udspillets initiativer og finansiering (link)

Yderligere oplysninger:

Presse- og kommunikationschef i Finansministeriet, Søren Langelund: 2091 9335, solan@fm.dk

Pressechef i Klimaministeriet, Casper Dall, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, tlf. 21 22 80 57, e-mail: casda@kefm.dk 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet