Grøn genopretning af Danmark – 30 mia. kr. til renoveringer i den almene boligsektor

Publiceret 01-05-2020

Regeringen foreslår, at der afsættes 30 mia. kr. til grønne renoveringer i den almene boligsektor. Det er et første skridt mod en grøn genopretning af Danmark

Den almene boligsektor er en grundsten i det danske samfund. Omkring 1 mio. danskere bor i en almen bolig og lejerne kan nu se frem til, at der bliver sat gang i de tiltrængte renoveringer. 

Regeringen vil afsætte 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til grønne renoveringer i den almene boligsektor i perioden 2020-2026. 18 mia. kr. skal gå til en ekstraordinær fremrykning af renoveringsindsatsen, så ventelisten kan blive afviklet hurtigt.

”Det er den største samlede boligaftale nogensinde, som regeringen her lægger op til. På kort sigt vil 72.000 boliger på venelisten blive renoveret. Samtidig udgør initiativet et væsentligt bidrag til at holde hånden under beskæftigelsen i den svære situation, dansk økonomi står i som følge af coronakrisen”, udtaler boligminister Kaare Dybvad Bek.

”Vi står med en unik mulighed for at kombinere genopretningen af Danmark med vores grønne ambitioner. Med dette forslag tager vi første skridt i den retning. Vi åbner for investeringer for 30 mia. kr. Rundt om i hele landet bliver der nu mulighed for at udskifte vinduer, isolere bedre eller udskifte oliefyret. Det vil gavne både lejere, beskæftigelsen og ikke mindst klimaet. Renoveringerne giver nemlig både bedre indeklima, lavere varmeregninger til lejerne, flere ordrer i ordrebøgerne hos virksomhederne og mindre CO2”, siger klima,- energi og forsyningsminister Dan Jørgensen.  

Regeringen vil nu indkalde Folketingets partier til forhandlinger.

Kontakt:

Baggrund:

Overordneret om aftalen

 • Regeringen foreslår, at der afsættes 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i perioden 2020-2026.
 • Heraf afsættes der 18,4 mia. kr.  til at gennemføre ventelistens projekter hurtigst muligt.

Grønne tiltag i forslaget

 • Landsbyggefonden skal fremover også prioritere støtte til sager med energibesparende tiltag sammen med sager, der indeholder udbedring af byggeskader og sunde boliger. I dag prioriteres der efter trangskriteriet, hvor det vurderes, hvilke projekter, der har det mest påtrængende behov. Trang og grønne tiltag skal fremover gå hånd i hånd og vurderingen er, at 85 – 90 % af nye projekter vil indeholde grønne tiltag.
 • Dette suppleres af tre yderligere grønne tiltag: 
 1. Der etableres en garantiordning i Landsbyggefonden, som skal garantere for rentable energiinvesteringer for op til yderligere 3 mia. kr. og 30.000 boliger.  Det skal øge incitamentet for beboerne til at foretage energirenoveringer.
 2. Der afsættes en pulje på 50 mio. kr. i alt i 2021-2026 til udskiftning af oliefyr i almene bygninger. Det skal medvirke til, at vi kan udfase stort set alle oliefyr i sektoren.
 3. Pulje på 150 mio. kr. i alt i 2021-2026. i forsøgsmidler til en mere grøn og bæredygtig almen boligsektor bl.a. til forsøg med varmepumper i større bygninger.

CO2 og Energi

 • Aftalen skønnes at medføre en reduktion op til 50.000 tons CO2, hvilket svarer til 25.000 personers flyrejse t/r Kbh-New York
 • Aftalen forventes at sænke energiforbruget med ca. 500 gigawatt/timer, hvilket svarer til varmeforbruget for 40.000 lejligheder.

Almene boliger og ventelisten

 • Der er omkring 540.000 almene boliger, og ca. 1 mio. danskere bor i en almen bolig.
 • Der er 453 godkendte projekter på ventelisten, som vedrører 72.000 boliger.
 • Omkring 2/3 af ventelistens projekter vedrører klimaskærmen (facader, tage og vinduer) og vil dermed reducere varmeforbruget.
 • Skønsmæssigt vedrører 1/3 af de renoveringsinvesteringer, som Lands-byggefonden støtter i dag, energibesparende foranstaltninger 

Beskæftigelse

 • I 2020 skønnes forslaget at give 3.300 fuldtidsbeskæftigede og 7.800 i 2021

Landsbyggefondens venteliste på 18,4 mia. kr., fordelt på regioner

Region

Antal boliger

Støttet investering (mio. kr.)

I pct.

Hovedstaden

34.244

7.276

40

Sjælland

9.826

2.458

13

Syddanmark

8.878

2.708

15

Midtjylland

10.843

3.570

19

Nordjylland

8.474

2.381

13

Hele landet

72.265

18.395

100

Relaterede nyheder