Dansk-japansk samarbejde skal sætte turbo på udbygningen af havvind i Japan og kickstarte nyt grønt eksporteventyr

Publiceret 10-06-2020

Danske erfaringer kan bidrage til den grønne omstilling i Japan ved at udnytte landets enorme vindressourcer. Et styrket samarbejde mellem Danmark og Japan rummer også store kommercielle muligheder for den danske vindindustri, der kan levere de grønne løsninger, som japanerne efterspørger.

Hvis vi skal løse den klimakrise, verden står over for, skal de lande, der udleder mest CO2, for alvor med på den grønne bølge. Målet med opstart af et nyt energisamarbejde med hovedfokus på havvind med Japan er at omsætte dansk knowhow til reelle CO2-reduktioner. I en situation, hvor dansk eksport står over for et tilbageslag uden historisk sidestykke, kan det samtidig betyde, at eksportmarkedet for energiteknologi bliver udvidet. Japan er verdens tredjestørste økonomi og Danmarks 13. største eksportmarked.

Samarbejdet skal understøtte Japans grønne omstilling, som er afgørende, hvis vi skal nå Parisaftalens globale klimamål. I dag er landet verdens syvende største udleder af drivhusgasser og afhængigt af kul, men danske myndighedserfaringer og grønne løsninger kan bidrage til at indfri ørigets enorme potentiale for særligt havvind, som ifølge Japan Wind Power Association er 36,2 gigawatt inden 2030. Det svarer til 60 Kriegers Flak-havvindmølleparker. 

Muligheden for at opstarte det nye energisamarbejde udspringer af en stigende interesse hos den japanske regering efter viden om rammebetingelserne for det danske vindeventyr. Klare, effektfulde og omkostningseffektive regler og rammer er nemlig afgørende for en udbygning af havvind i stor skala.

”Hvis vi for alvor skal rykke på klimadagsordenen, skal vi have de helt store spillere med globalt. Vi skal inspirere, men vi skal også levere konkrete løsninger. Vores nye samarbejde med Japan er et rigtig godt eksempel på den tilgang. Det er en oplagt mulighed for at få sat turbo på omstillingen fra kul til vind i et land, hvor sort energi stadig fylder meget, og samtidig åbne nye jagtmarker for danske virksomheder med grønne produkter på hylderne,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). 

 

Danske myndighedserfaringer udvider vigtige eksportmarkeder for grønne løsninger

Danmark har mere end fire årtiers erfaring med at udvikle en vindsektor, som i dag er globalt førende. Gennem myndighedssamarbejder med verdens største økonomier deler Energistyrelsen sin ekspertise med andre landes myndigheder om, hvordan man eksempelvis designer en auktion for havvind, så priserne bliver så lave som muligt. Når danske erfaringer inspirerer andre lande, stiger sandsynligheden for, at det internationale marked for havvind, energieffektivitet og fjernvarme vokser. Det giver danske virksomheder nye eksportmuligheder, og skaber dermed arbejdspladser i Danmark.

” Danmark skal være en grøn, global stormagt, der leder og inspirerer i kampen for den grønne omstilling. Danske virksomheder, løsninger og knowhow har en helt unik position i den kæmpestore klimaudfordring, vi står overfor. Her er Japan som verdens tredjestørste økonomi selvsagt afgørende. Med en lokalt baseret sektorrådgiver inden for energi på det japanske marked og koblet med regeringens nye eksport- og investeringspakke er vi klar til at hjælpe flere grønne og bæredygtige virksomheder til Japan, herunder på havvind-området. Det er en vigtig del af det grønne danske diplomati”, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.       

Ud over en fokuseret indsats på havvind vil samarbejdet adressere udfasningen af Japans investeringer i kul samt undersøge potentielle muligheder for fremtidige indsatser inden for energieffektivitet og fjernvarme. 

 

Kontakt: Presserådgiver Lasse Bendtsen, LASAB@kefm.dk tlf. 41723884

Fakta 

  • Indsatsen startes op i perioden 2020-2021 med mulighed for forlængelse. 
  • Samarbejdet er en del af eksportordningen på energiområdet, og understøttes af eksperter i Energistyrelsen samt af en energirådgiver, som Udenrigsministeriet udsender til ambassaden i Tokyo.
  • Danmark samarbejder gennem Energistyrelsen og Udenrigsministeriet allerede med USA, Storbritannien, Tyskland, Nederlandene og Sydkorea under eksportordningen, som løber 2019-2024. Derudover samarbejder Energistyrelsen med Kina, Indien, Indonesien, Vietnam, Mexico, Etiopien, Sydafrika, Egypten, Tyrkiet og Ukraine.
  • Tokyo er udnævnt til klimafrontpost sammen med ambassaderne i Abu Dhabi, Beijing, Berlin, Hanoi, Jakarta, Mexico, Nairobi, New Delhi, Paris, Pretoria, Seoul, Washington, FN-missionen NY og EU-repræsentationen i Bruxelles.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet