Klimaministeren udpeger Energinets nye interessentforum

Publiceret 08-01-2020

”Energinet får brug for et stærkt interessentforum med øje for de udfordringer, der kan opstå, når vores energisystem skal omstilles til grøn energi. Jeg har derfor valgt en ekspert i fremtidens energisystemer til at lede forummet,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Dan Jørgensen har udpeget et nyt interessentforum for Energinet, der med viden om alt fra klima og energiplanlægning til forbrugerforhold skal vejlede Energinets ledelse de næste to år – blandt andet i forhold til selskabets strategier og investeringer.

Det bliver energiforsker Birte Holst Jørgensen, der som formand skal stå i spidsen for arbejdet med at forene de mange forventninger og perspektiver på Energinets virksomhed fra bl.a. gas-, el- og varmesektoren.

Som del af det nye interessentforum udpeges også professor og klimaekspert Peter Birch Sørensen. Med en baggrund som formand for Klimarådet skal han bidrage til forummets kvalificerede fokus på klimaspørgsmål.

Fakta:

  • Klima-, energi- og forsyningsministeren udpeger et rådgivende interessentforum for Energinet jf. § 8 i lov om Energinet.
  • Forummet består af en formand og mellem 20-30 medlemmer, der repræsenterer et bredt udsnit af interessenter i Energinets virksomhed.
  • Interessentforummet mødes 1-2 gange årligt og afgiver udtalelser til ledelsen af Energinet om Energinets overordnede strategier og planer for at understøtte driften af selskabet.
  • Forummet behandler bl.a. Energinets årsrapport, deres strategiplan og deres investerings- og finansieringsplan.
  • De menige medlemmer af Energinet interessentforum udpeges af ministeren efter indstilling fra en lang række organisationer, herunder både brancheorganisationer og interesseorganisationer. 

Fakta om den nye formand:

  • Birte Holst Jørgensen er energiekspert og seniorforsker ved DTU vindenergi, hvor hun er ansvarlig for at koordinere global videnskabelig og forskningsbaseret rådgivning inden for energiområdet.
  • Birte Holst Jørgensen er samtidig mangeårigt menigt medlem af Energinet interessentforum, hvor hun har bidraget med sin indsigt i energiplanlægning, forskning og udvikling.

Medlemmer pr. 1. januar 2020:

Ministeren har foruden formanden udpeget 25 menige medlemmer for den kommende udpegningsperiode efter indstilling fra forskellige organisationer:

Formand

Birte Holst Jørgensen

Indstillet af

Medlem

Indsigt i el-, gas- og varmesektoren

 

Dansk Energi

Mie Prehn Nyegaard

Benedikte Fogh Larsen

Julie Starostka

Dansk Gasteknisk Center

Per G. Kristensen

Dansk Energi Gas

Maria Holm Bohsen

Foreningen Biogasbranchen

Frank Rosager

Dansk Fjernvarme

Kim Mortensen

Foreningen Danske Kraftvarmeværker

Erik Nørregaard Hansen

Wind Denmark

Camilla Holbech

Dansk Affaldsforening

Allan Kjersgaard

De Frie Energiselskaber

Jette Miller

Indsigt i forbrugerforhold

 

Dansk Industri

Rikke Lysberg Bernholm

Foreningen for Slutbrugere af Energi

Anders Plejdrup Houmøller

Landbrug og Fødevarer

Jens Astrup Madsen

SMVDanmark

Henrik Lilja

Forbrugerrådet Tænk

Martin Salamon

Kommunernes Landsforening

Nils Ove

Indsigt i samfundsmæssige forhold

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Mogens Eriksen

De Økonomiske Råds Sekretariat

Dorte Grinderslev

Indsigt i energiplanlægning samt forskning og udvikling

Rektorkollegiet (teknisk/miljømæssig indsigt) og DTU

Jacob Østergaard

Rektorkollegiet (økonomisk/samfundsfaglig/juridisk indsigt)

Mette Asmild

Birgitte Egelund Olsen

Indsigt i miljø- og klimaforhold

 

Rektorkollegiet (økonomisk/samfundsfaglig/juridisk indsigt)

Peter Birch Sørensen

Vedvarende Energi

Gunnar Boye Olesen

Kontakt: 

Presserådgiver Anna Munck, e-mail: anmun@kefm.dk, M: 23 69 10 73