Hastelov hjælper virksomheder og borgere i forbindelse med vedvarende energiprojekter

Publiceret 29-04-2020

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har med opbakning fra hele Folketinget fået vedtaget en lov, der giver mulighed for at hjælpe virksomheder og privatpersoner, der pga. Corona-epidemien risikerer at komme i klemme, fordi de ikke kan overholde lovbestemte krav og tidsfrister, der gælder på det vedvarende energi-område

Med loven får klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om fravigelse af visse frister og andre betingelser. Det skal hjælpe de mange borgere og virksomheder, som fx mindre familievirksomheder, der i disse uger og måneder koncentrerer sig om deres overlevelse og udfordringer, som følger af Corona-epidemien.

Fristen for ansøgning om støtte til biogas er udsat fra 1. maj til 1. juli og fristen for nettilslutning for de husstandsvindmøller, som allerede i 2018 har fået tilsagn om støtte, er rykket til 1. oktober. Overholdelse af disse frister er nødvendige for, at projekterne kan få støtte. Det vil derfor få stor betydning for de berørte virksomheder og borgeres økonomi, hvis de ikke kunne overholde fristen.

Corona-epidemien og særligt forsamlingsforbuddet har desuden konsekvenser for de borgermøder, der skal afholdes i forbindelse med opstilling af solceller og vindmøller. Ved disse møder får borgerne information om projektet og om de regler, der gælder for dem, blandt værditabsordningen, der kompenserer naboer for værditab ved opstilling af eksempelvis vindmøller. Med loven sikres det, at borgermøder kan afholdes på et senere tidspunkt i stedet for, at det aflyses helt på grund af forsamlingsforbuddet eller den generelle smitterisiko ved store forsamlinger. Dermed sikres borgernes rettigheder til at få relevant information.

Lovforslaget blev 3. behandlet og vedtaget den 28. april og er trådt i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Kontakt:

Ved spørgsmål om de nye frister og regler, kontakt fuldmægtig Pernille Kemf på mail pekem@kefm.dk

Relaterede nyheder