Techfestival 2019 med klima på dagsorden

Publiceret 04-09-2019

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er igen med bag årets Techfestival i Kødbyen fra den 5.-7. september. I år står bæredygtighed og klima højt på festivalens dagsorden – og med regeringens 70 % reduktionsmål er det essentielt, at de digitale og teknologiske muligheder bliver tænkt ind i løsningerne af vores klimaudfordringer.

(Redigeret 5. september 2019)

Med regeringens målsætning om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 % i forhold til niveauet i 1990 er dette års Techfestivals fokus på klima og bæredygtighed vigtigere end nogensinde før. Data, teknologi og digitale løsninger er nemlig nogle af de vigtigste instrumenter til at fremme bæredygtighed, løse klimakrisen og sikre, at vi kan nå vores klimamål. Og derfor støtter Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet selvfølgelig også Techfestivalen igen i år.

Glædeligt, at Techfestivalen har sat klima og bæredygtighed så højt på programmet. Når kreative hoveder, techeksperter og myndigheder sætter sig sammen, har vi netop en chance, for at finde løsninger, der kan hjælpe os med at nå vores klimamål. Digitale løsninger spiller selvfølgelig en kæmpe rolle i den forbindelse. Så vi kan få flere grønne løsninger i samfundet generelt, men også så vi som private borgere måske kan få et kærligt skub til en mere klimavenlig adfærd – fx gennem apps eller lignende,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Public Data Summit og Sustainability Summit

Torsdag den 5. september åbner DMI’s vicedirektør Anne Højer Simonsen Public Data Summit. Et summit, der blandt andet stiller skarpt på, hvordan brug af offentlige data kan bidrage til løsning af klimaudfordringerne.  

Fredag den 6. september sætter festivalens Sustainability Summit bl.a. fokus på samspillet mellem data, teknologi og bæredygtighed er i fokus.

Ungeklimarådet er repræsenteret ved de to summits.

Om Techfestivalen – where humans and technology meet

Tanken bag Techfestivalen i København er at bringe mennesker og teknologi tættere på hinanden. Festivalen sætter dermed fokus på, hvordan teknologien helt konkret kan bidrage til vores samfund og gøre hverdagen nemmere og bedre. Det er tredje år Techfestivalen finder sted. Sidste år deltog ca. 16.000 besøgende og 300 eksperter i festivalen henover de fem dage, festivalen varer.

Pris, tid og sted

Kødbyen 5.-7. september 2019 (arrangementer og events finder sted i Kødbyens forskellige restauranter, gallerier m.m.)
Pris: 40 euro. 

Se Techfestivalens program

Sponsorer og støtter bag Techfestivalen


Kontakt: 

Kirsten Tode, M: 4172 9021, E: kirto@kefm.dk

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet