Kulturnat i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Publiceret 09-10-2019

Fredag den 11. oktober slår Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet dørene op til departementet på Holmens Kanal 20. Fra kl. 18 til kl. 23 har du mulighed for at høre foredrag, se ”Marianne og Det Grønne Monopol”, blive lidt klogere på Grønlands Indlandsis og meget mere.

Som et af de første programpunkter har du mulighed for at høre departementschef Morten Bæk fortælle om ministeriets arbejde med regeringens 70 procents målsætning for reduktion af drivhusgasser i 2030, og hvordan vi i ministeriet mærker, at klimaet er et af de vigtigste emner lige nu. Det er kl. ca.18.15.

Har du et grønt dilemma til Marianne og Det Grønne Monopol?

Midt på aftenen kan du høre Marianne og Det Grønne Monopol. Her styrer DMI’s direktør Marianne Thyrring slagets gang kl. 19.45, når hun bl.a. sammen med Ungeklimarådet, forfatter og hverdagsaktivist Signe Wenneberg og Niels Peter Nørring fra Landbrug & Fødevarer svarer på spørgsmål om klima og de grønne hverdagsdilemmaer.

Har du et dilemma til Det Grønne Monopol, så kom fredag mellem kl. 18 og 19 og aflever dit spørgsmål (vi har en bod, der er indrettet til det samme). Så kan det være, at der kommer nogle helt nye perspektiver på lige præcis dit grønne dilemma.

Masser af klimaviden på programmet

I løbet af aftenen bliver der rig mulighed for at se film og udstillinger og meget andet. Kom blandt andet og hør GEUS fortælle om Grønlands Indlandsis, Energistyrelsen give et bud på fremtidsperspektiverne i vindmøllestrøm, og hør DMI’s fortælle om deres klimaatlas.

Se det fulde program her.

Praktisk info

  • Vi bor på Holmens Kanal 20 over for Holmens Kirke i den bygning, der hedder ”Overformynderiet”. Dørene er åbne fra kl. 18-23
  • Arrangementet foregår i stueetagen, og der vil være lukket af for resten af ministeriet af sikkerhedshensyn.
  • Af pladshensyn beder vi om, at barnevogne og klapvogne parkeres uden for ministeriet.
  • Vær opmærksom på, at der ikke er mulighed for at købe mad og drikke i forbindelse med arrangementerne.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og Energistyrelsen står bag aftenens arrangementer.

Kontakt

Anita Valentin / Telefon: 4172 9120 / Mail: av@kefm.dk

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet