Indkaldelse af ansøgninger til Klimastøtten i Arktis

Publiceret 11-10-2019

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet indkalder ansøgninger til Klimastøtten til Arktis.

Ordningen yder blandt andet støtte til monitorering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis med særlig vægt på Rigsfællesskabets arktiske områder. 

Det fulde opslag kan ses her. Opslaget dækker den forventede finanslovsbevilling for 2020.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet