Regeringen udnævner Danmarks nye klimaambassadør

Publiceret 10-11-2019

Regeringen styrker nu det globale danske lederskab inden for den grønne omstilling med udnævnelsen af Tomas Anker Christensen som Danmarks klimaambassadør.

Regeringens nationale mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030 følges nu op af en international indsats med udnævnelsen af en klimaambassadør.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

”Klima er et centralt element i den nye S-regerings udenrigspolitik. Nu udnævner vi en dansk klimaambassadør - og sætter dermed endnu et grønt og bæredygtigt aftryk på den internationale klima-dagsorden. Vi vil gøre EU til en klima-union, i FN har vi taget lederskabet på energisporet og verdensmål 7 om bæredygtig energi - og vi laver grønt diplomati gennem vores bilaterale samarbejde i verden. Danmark kan og vil gøre en kæmpe forskel. Her vil den nye danske klimaambassadør Tomas Anker Christensen spille en helt central rolle.” 

Klimaminister Dan Jørgensen er begejstret for valget af Tomas Anker Christensen, som han kender som en dygtig ambassadør med stor indsigt i klima- og bæredygtighedsdagsordenen:

”Regeringen har valgt Tomas Anker Christensen, fordi han har et stærkt netværk, omfattende viden om klimaområdet og den nødvendige adgang til internationale samarbejdspartnere. Det er den tyngde og erfaring, der er brug for, hvis vi skal løfte det globale klimaambitionsniveau og få Danmark tilbage i centrum for de internationale forhandlinger.”

Udviklingsminister Rasmus Prehn hilser også udnævnelsen velkommen:

”Den socialdemokratiske regering ser klima som et omdrejningspunkt for udviklingsbistanden. Vi har øget den grønne udviklingsbistand, og vi vil tænke klimatiltag ind i alle indsatser, hvor det er muligt. Når vi hjælper med at levere strøm til flygtningene i Jordan, så er det via en solcellepark. Og samtidigt uddanner vi flygtningene, så de selv kan drive anlægget og får bedre fremtidsmuligheder. Og når etiopiske landmænd for eksempel får undervisning i, hvordan de får mere ud af deres afgrøder, skal de samtidig lære, hvordan de bliver mere modstandsdygtige mod tørke.”

Klimatopmøde venter lige om hjørnet

Den nye klimaambassadør får travlt fra første dag. Han vil blandt andet skulle deltage i arbejdet i de internationale klimaforhandlinger i FN-regi og det kommende klimatopmøde, COP25. Han vil være en central del af den danske indsats for at øge det globale klimaambitionsniveau i implementeringen af Parisaftalen. Klimaambassadøren vil også være med til at vise dansk lederskab på Verdensmål 7 (SDG 7) om bæredygtig energi. Her hjælper Danmark især de lande, der udleder mest CO2, med at udfase kul og olie og ikke mindst omstille dem til vedvarende energi som vind- og solenergi. SDG 7 handler også om, at verdens lande indretter sig meget mere effektivt og sikrer, alle borgere – også de allerfattigste i fx Afrika - får adgang til vedvarende energi. Som en del af SDG 7 lederskabet vil Danmark fokusere på at sikre mere finansiering til den globale grønne omlægning.

Tomas Anker Christensen er nuværende ambassadør i Kairo med lang erfaring inden for klimaområdet. Han har været afdelingschef for Udenrigsministeriets Center for Globale udfordringer, hvor han bl.a. stod i spidsen for oprettelsen af 3GF – et internationalt partnerskab for grøn omstilling. Han var sidenhen ansat i FN-generalsekretærens kabinet, hvor han en periode var chef for generalsekretærens klimateam med ansvar for at forberede og gennemføre FN’s klimatopmøde i 2014. I perioden 2015-2017 var han kabinetschef for formanden for generalforsamlingen (hhv. Mogens Lykketoft og Peter Thomson), hvor der var særlig fokus på implementeringen af Parisaftalen og FN’s verdensmål. Efterfølgende har Tomas Anker Christensen været særlig rådgiver for FN’s særlige udsending på klima, Michael Bloomberg.

Tomas Anker Christensen tiltræder i sin nye rolle den 1. februar med base i København og vil få kontor i både Udenrigsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 

Kontakt

Udenrigsministeriet:

Presserådgiver for udenrigsministeren, Poul Kjar, tlf. +45 41 86 59 75

Presserådgiver for udviklingsministeren, Maria Westh, tlf. +45 50 77 86 64

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:

Presserådgiver Lasse Bendtsen, tlf. +45 41 72 38 84

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet