Energisamarbejde med Vietnam kan spare op mod 370 millioner tons CO2 årligt

Publiceret 04-11-2019

Klimaministeriets departementschef Morten Bæk deltager i dag i lanceringen af Vietnam Energy Outlook Report i Hanoi. Rapporten indeholder løsningsforslag til, hvordan Vietnam kan reducere landets CO2-udledning med millioner af tons og skabe et grønt og bæredygtigt energisystem.

 

Det er en milepæl i det dansk-vietnamesiske energisamarbejde, når departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Morten Bæk i dag præsenterer Vietnams Energy Outlook Report 2019 sammen med den vietnamesiske viceminister for handel og industri, Hoang Quoc Vuong, og Danmarks ambassadør, Kim Højlund Christensen, ved en stor ceremoni i Hanoi. Rapporten indeholder løsningsforslag til Vietnams energiudfordringer og kan blive et nøgleinstrument i landets fremtidige energiplanlægning.

Nye beregninger viser, at Vietnam kan skabe et grønnere og mere omkostningseffektivt energisystem, så landet i 2050 kan spare op mod 370 millioner tons CO2 årligt i forhold til dets nuværende nationale klimaplan. Det svarer til mere end 10 gange så meget som de årlige udledninger fra Danmarks energiforbrug. I første omgang ventes rapporten at bidrage til regeringens officielle udviklingsplan for elsektoren frem mod 2030 (Power Development Plan 8).

"Der er med rette store forventninger til, at Vietnam Energy Outlook Report 2019 kan bidrage til udviklingen af et bæredygtig energisystem i Vietnam. Ved at tage afsæt i de løsningsforslag, rapporten fremstiller, kan Vietnam accelerere sin grønne omstilling, reducere den stigende afhængighed af importeret energi og opnå de nationalt bestemte bidrag til reduktion af drivhusgasser, som Vietnam offentliggjorde til COP21 i Paris. Samtidig kan omstillingen bidrage til at skabe grønne jobs og vækst", siger Morten Bæk.

Energipartnerskab understøtter grøn omstilling i Vietnam

I 2013 indgik Danmark og Vietnam et energipartnerskab med det formål at styrke Vietnams omstilling til et lavemissionssamfund. Samarbejdet drives af Energistyrelsen, og Vietnam Energy Outlook Report er et produkt af myndighedssamarbejdet med den vietnamesiske Electricty and Renewable Energy Authority (EREA) under Ministry of Industry and Trade (MOIT).

Under sit to dage lange besøg i Hanoi mødes Morten Bæk med viceministeren for handel og industri og formanden for økonomiske anliggender i Kommunistpartiets Centralkomité samt formanden for nationalforsamlingens komité for videnskab, teknologi og miljø for at diskutere næste fase af samarbejdet (2020-25). Herudover mødes han med EU's ambassadør til Vietnam, ngo'er og civilsamfundsgrupper for at drøfte Vietnams grønne omstilling.

"Danske erfaringer med grøn omstilling bidrager til kapacitetsopbygning i Vietnam, og Vietnam Energy Outlook er et godt eksempel på de flotte resultater, der leveres i fællesskab. For at reducere globale drivhusgasudledninger er det afgørende, at vækstøkonomier som Vietnam vælger at investere i grønne løsninger såsom havvind. Fra dansk side er vi indstillet på at konsolidere og udvide samarbejdet i de kommende år", siger Morten Bæk.

Energipartnerskabet har hidtil fokuseret på energieffektivitet, integration af vedvarende energikilder og langsigtet energiplanlægning og -modellering, men udvides nu også til at omfatte havvind. I første omgang skal Energistyrelsen og Electricity and Renewable Energy Authority sammen sætte tal på potentialet for havvind i Vietnam, hvorefter der i 2020 skal udarbejdes et roadmap til den vietnamesiske regering med bud på, hvordan udviklingen af havvind kan kickstartes.

Fakta

  • Det dansk-vietnamesiske energipartnerskab drives af Energistyrelsen og finansieres gennem Klimapuljen.
  • Samarbejdet blev etableret i år 2013 og har i dag fokus på at understøtte Vietnam i opfyldelsen af Parisaftalen og FN's verdensmål for energi og klima.
  • Danmark har myndighedssamarbejde på energiområdet med 15 lande, der til sammen udleder mere end 60 procent af verdens CO2.
  • Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.
  • Næste fase af myndighedssamarbejdet er pt. i gang med at blive formuleret og forventes at blive udmøntet i perioden 2020-2025

Kontakt

Presserådgiver Lasse Bendtsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet E: lasab@kefm.dk / M: 4172 3884 Specialkonsulent Mieke Bak, Energistyrelsen E: mbrn@ens.dk / M: 3392 6784

Relaterede nyheder