Eksperthøring på Christiansborg om kabellægning i Vestjylland

Publiceret 07-11-2019

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen vil have skabt klarhed om fakta i sagen om kabellægning i Syd- og Vestjylland. Derfor har ministeren bedt Energistyrelsen om at afholde en teknisk eksperthøring på Christiansborg om sagen, hvor eksperter på området kan komme til orde.

På baggrund af en række artikler den seneste tid er der rejst tvivl om Energinets konklusion om, at hvis el-nettet skal kunne drives sikkert, kan det maksimalt lade sig gøre at kabellægge 15 pct. af den planlagte højspændingslinje i Syd- og Vestjylland. Derfor har klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen bedt Energistyrelsen om at afholde en teknisk høring på Christiansborg, så der kan blive skabt klarhed om, hvad der er teknisk muligt, når el-nettet skal kunne drives sikkert. 

Når man læser de seneste dages dækning af sagen, kan jeg sagtens forstå, at man bliver i tvivl om, hvad der er muligt og ikke muligt. Derfor skal vi have alle perspektiver frem, så vi får klarhed om sagens fakta. Hvor meget, det er muligt at grave ned, og samtidig drive et sikkert el-net, skal og må være et teknisk spørgsmål”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

De forskere, der har udtalt sig i medierne om mulighederne for kabellægning vil blive inviteret til at holde oplæg, ligesom Energinet og det canadiske konsulenthus WSP vil blive inviteret til at præsentere deres konklusioner om muligheder for kabellægning. Andre, der måtte ligge inde med bud på tekniske løsninger som ikke går på kompromis med vores elforsyningssikkerhed, vil også være velkomne til at fremlægge deres bud.

Det her har stor betydning for mange borgere i Syd- og Vestjylland. Vi skylder dem, der bliver berørt af den nye forbindelse at få skabt klarhed om, hvad der teknisk muligt. Hvis nogen mener, at Energinet og WSP har overset noget i deres analyser, er de meget velkomne til at hjælpe med at få det fulde billede frem”, siger klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Høringen vil blive afholdt på Christiansborg. Det er muligt for alle at deltage efter forudgående tilmelding (først til mølle). Invitation til høring udsendes snarest.  

De planlagte forbindelser er en del af Viking Link-projektpakken, der blev godkendt af daværende energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i 2017.

Kontakt:

Presserådgiver Anna Munck, Mobil: 23691073, Mail: anmun@kefm.dk.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet