Klimaministeren udpeger Ungeklimaråd

Publiceret 06-03-2019

Klimaministeren har netop præsenteret de 10 unge, der skal udgøre det nye Ungeklimaråd. De unge skal give ministeren input til, hvordan klimaudfordringerne skal løses.

Foto: Ulrik Jantzen

Efter at næsten 400 unge har ansøgt om en plads, har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) sat navne på de 10 unge mennesker, der skal udgøre Ungeklimarådet. Ministeren har valgt at give Den Grønne Studenterbevægelse og Dansk Ungdoms Fællesråd en plads hver i rådet. Derudover er otte medlemmer udpeget fra den offentlige ansøgningsrunde. Medlemmerne, der er mellem 18 og 29 år, bliver som udgangspunkt udpeget for en etårig periode.

”Den overvældende interesse for Ungeklimarådet har bekræftet mig i, at det er vigtigt, at vi får inddraget de unge i arbejdet med at finde fremtidens klimaløsninger. Det store ansøgerfelt har samtidig givet mig mulighed for at sammensætte et yderst kvalificeret Ungeklimaråd, som jeg forventer mig meget af”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Monica Skadborg, der er ungdomsdelegat ved FN for klima og miljø, udpeges til formand for Ungeklimarådet. De øvrige medlemmer, der både tæller gymnasieelever, universitetsstuderende og faglærte, kommer fra hele landet og har forskellige indgangsvinkler til den fælles udfordring.

”Det har været vigtigt for mig, at der er mange forskellige perspektiver repræsenteret i rådet. Det, tror jeg, giver den bedste debat og i sidste ende de bedste løsninger. Jeg vil gøre mit for, at Ungeklimarådet får de bedste rammer for at komme med deres input til mig - vi skal passe på med ikke at hæmme iderigdommen ved at sætte vores vanlige rammer ned over arbejdet”, siger ministeren.

Ministeren har i dag afholde det første møde med Ungeklimarådet, der derefter igen kan mødes i løbet af foråret for at udarbejde deres input til ministeren. 

Medlemmer af Ungeklimarådet

  • Monika Skadborg, 25 år fra København, formand (Dansk Ungdom Fællesråd)
  • Birk Skyum, 26 år fra Aarhus (Den Grønne Studenterbevægelse)
  • Sofie Winge-Petersen, 20 år fra Silkeborg
  • Nina Möger Bengtsson, 23 år fra København
  • Iben Krog Rasmussen, 26 år fra København
  • Henrik Schneider Jensen, 27 år fra Fredericia
  • Nikolaj Bang Høfler, 17 år fra Frederikshavn
  • Martin Collignon, 26 år fra København
  • Mads Raastrup Søndergaard, 24 år fra Odense
  • Mathias Hansen, 21 år fra Bagsværd 

Læs mere om de 10 medlemmer af Ungeklimarådet

Pressekontakt

Presserådgiver Lasse Bendtsen, M: 4172 3884, lasab@efkm.dk

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet