15 mio. kr. og danske eksperter skal afdække risikoen for fjeldskred i Grønland

Publiceret 21-03-2019

Den danske regering afsætter nu 15 mio. kr. til at afdække risikoen for flere alvorlige fjeldskred i Grønland.

15 mio. kr. er afsat til at afdække risikoen for fjeldskred i Grønland. Foto EFKM

Grønland blev i 2017 ramt af et fjeldskred og efterfølgende tsunami. Siden da har undersøgelser afdækket 18 lokaliteter, hvor der er en meget høj eller høj risiko for, at alvorlige fjeldskred kan forekomme. Det grønlandske Selvstyre har henvendt sig til energi-, forsynings- og klimaministeren og anmodet om en dansk medfinansiering til at få overblik over risikoen for de 18 kritiske lokaliteter i Grønland. Regeringen har derfor besluttet at afsætte 15 mio. kr. til at afklare risikoen for alvorlige fjeldskred i Grønland. Det grønlandske Selvstyre har afsat 9 mio. kr.

”Vi skylder det grønlandske folk at gøre, hvad vi kan for at forhindre yderligere tab af menneskeliv, når naturens kræfter raser. Derfor er jeg også rigtigt glad for, at regeringen fortsætter sit vigtige samarbejde med Selvstyret i Grønland om at afdække risikoen for alvorlige fjeldskred,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Flere fjeldskredsundersøgelser til sommer

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) indleder til sommer feltarbejdet for at undersøge de 18 kritiske lokaliteter. Den grønlandske feltsæson er kort pga. den korte grønlandske sommer, og der venter en større logistisk opgave forude, da mange af de 18 lokaliteter befinder sig i svært tilgængeligt terræn, hvor helikopter eller både er nødvendige for at komme frem.

”Jeg er tryg, når GEUS står i spidsen for arbejdet. På den måde sikrer vi, at indsatsen bygger på den bedste faglige ekspertise, Danmark har at trække på. GEUS er i tæt kontakt med internationale eksperter, og jeg er sikker på, at vi har de bedste forudsætninger for at få kortlagt, hvilke områder der udgør en risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Fakta

  • GEUS står for de videre fjeldskredsundersøgelser i samarbejde med grønlandske myndigheder, herunder ASIAQ, Grønlands forundersøgelser.
  • De 18 kritiske lokaliteter, som skal undersøges nærmere, fordeler sig på den grønlandske vestkyst.
  • Når undersøgelserne er afsluttet, vil det være op til Selvstyret i Grønland at etablere eventuelle afværgeforanstaltninger, herunder moniterings- og varslingssystemer.

Finansiering

Finansieringsbehovet udgør i alt 24 mio. kr. i årene 2019-2021, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Udgifter til videre fjeldskredsundersøgelser i Grønland - mio. kr. (2019-priser)

 

  2019  

  2020  

  2021  

 Logistik, udstyr og driftsomkostninger

  6,0

  4,0

  2,0

 Løn

  4,0

  4,0

  4,0

 I alt

10,0

8,0

6,0

 Finansiering fra Selvstyret i Grønland

  0,0

  3,0

  6,0

 Dansk medfinansiering

  10,0

  5,0

  0,0

 Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Pressekontakt:

Christian Lietzen, chrli@efkm.dk, 4172 3876

Relaterede nyheder