Grønt vækstteam: Sæt forbrugsdata fra forsyningssektoren fri

Publiceret 31-01-2019

Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi overleverede i dag ti anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive frontløber i den grønne omstilling. Et nyt grønt eventyr, som det Danmark har oplevet i vindmølleindustrien, kan stå på spring i kulisen. Men der skal lettes på regler for bl.a. forsyningsdata, og danske virksomheder skal ind i kampen om at udvikle fremtidens grønne løsninger.

Fremover skal elbilens oplader starte automatisk, når strømmen er billigst. Foto: Colourbox

I Energiaftalen, som alle partier i Folketinget stod bag i juni 2018, blev der bl.a. givet midler til regulatoriske frizoner, som nu er et af vækstteamets ti anbefalede initiativer. Det gjorde der, fordi den nuværende regulering og lovgivning i nogle tilfælde hæmmer muligheden for at afprøve nye innovative løsninger på forsyningsområdet. Dermed afskærer reglerne forbrugerne fra at få billigere og grønnere forsyning af el, vand, varme og gas.

”På almindeligt dansk betyder de regulatoriske frizoner, at vi forsøgsvis giver innovative virksomheder adgang til at teste nye smarte løsninger baseret på fx forbrugsdata om vores forsyning af eksempelvis el, så virksomhederne kan udvikle fremtidens smarte, grønne løsninger. Et eksempel kan være, at din ladestation til elbilen i fremtiden selv starter opladningen, når strømmen er billigst,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Én vision, fire indsatsområder og ti anbefalinger

Vækstteamet kommer med én vision, fire indsatsområder og ti konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive frontløber i den grønne omstilling. Kort fortalt skal danske virksomheder være globalt førende i at levere ressourceeffektive grønne løsninger. For at det kan ske, kræver det en meget ambitiøs indsats på fire helt centrale områder:

 • Forbedret adgang til data
 • Bedre rammer for test og demonstration i stor skala
 • Flere startups og mere innovation
 • Globale markeder og øget eksport.

”På papiret ser det måske let nok ud, men jeg er godt klar over, at det her kræver en kæmpe indsats, hvis vi skal lykkes med at øge digitaliseringen af energi- og forsyningssektorerne, og dermed gøre den billigere og grønnere for forbrugerne. Men der er ingen vej udenom, hvis vi ønsker, at fremtiden skal være grønnere end nutiden,” slutter Lilleholt. 

Lars Chr. Lilleholt ser frem til at læse alle vækstteamets anbefalinger og håber, at de kan være med til at lede Danmark i retning af det næste store, grønne eventyr. Lilleholt modtog anbefalingerne sammen med sine ministerkolleger, erhvervsminister Rasmus Jarlov og miljøminister Jacob Ellemann.

Læs alle anbefalingerne fra Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi

Fakta

 • Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi blev nedsat af regeringen i maj 2018.
 • Vækstteamets formand er Lars-Peter Søbye, CEO i COWI.
 • Derudover består vækstteamet af 11 markante brancherepræsentanter fra dansk erhvervsliv

Vækstteamets anbefalinger inden for energi- og forsyningsdagsordenen

 1. Fleksibel regulering og øget konkurrenceudsættelse i forsyningssektoren.
 2. Adgang til og anvendelse af forbrugsdata på forsyningsområdet.
 3. Etablering af fysiske storskala testplatforme til forsøg med teknologier på tværs af forsyninger og sektorer.
 4. Regulatoriske frizoner til storskala test skal give mulighed for at afprøve implementering af nye grønne løsninger.
 5. EUDP, MUDP og Innovationsfonden skal have stærkere fokus på digital demonstration.
 6. Bedre adgang til kapital og talent.
 7. Offentlige indkøb skal understøtte digital grøn innovation og startups.
 8. Myndighedssamarbejde skal fremme eksport af grønne løsninger.
 9. Styrket internationaliseringsindsats for grønne startups og SMV’er.
 10. Opfølgning på vækstteamets anbefalinger

Pressekontakt

Energi-, forsynings- og klimaministeriet, Christian Lietzen, 4172 3876, chrli@efkm.dk

 

 

Relaterede nyheder