Nyt Klimaråd på plads – se de syv medlemmer her

Publiceret 25-02-2019

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har udnævnt de seks medlemmer, som sammen med formand Peter Møllgaard skal udgøre Klimarådet de næste fire år.

Fra den 1. marts og fire år frem har energi-, forsynings-, og klimaministeren udpeget følgende seks medlemmer af Klimarådet:

  • Marie Trydeman Knudsen
  • Jørgen Elmeskov
  • Jette Bredahl Jacobsen
  • Katherine Richardson
  • Niels Buus Kristensen
  • Poul Erik Morthorst.

Fem af Klimarådets medlemmer er gengangere fra rådets første fireårige periode. Marie Trydeman Knudsen afløser Pia Frederiksen, som har ønsket at stoppe.

”Et stærkt Klimaråd er nu komplet med formand og seks medlemmer. Rådet er rigtig godt sammensat, da medlemmerne har ekspertise inden for transport, landbrug, energi, miljø og økonomi. Det er de områder, som er kritiske i forhold til at overholde Danmarks mål om klimaneutralitet senest i 2050,” siger klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Klimarådet blev oprettet for fire år siden og har til opgave at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark når sine klimamål og -forpligtelser.

”Der bliver nok at tage fat på med de næste faser af den grønne omstilling af vores samfund. Jeg vil se frem til at modtage rådets anbefalinger til de kommende skridt,” siger klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Fakta:

  • Klimarådet har syv medlemmer og sidder i fire år ad gangen. Medlemmer kan genudpeges én gang.
  • Klimarådet har de kommende fire år følgende syv medlemmer: Formand: Peter Møllgaard. Øvrige medlemmer: Marie Trydeman Knudsen, Jørgen Elmeskov, Jette Bredahl Jacobsen, Katherine Richardson, Niels Buus Kristensen og Poul Erik Morthorst.
  • Rådets eneste nye menige medlem, Marie Trydeman Knudsen, er ekspert inden for bl.a. fødevarers klimaaftryk, herunder kulstofoptag i jord og samspil mellem klima og miljø.

Kontakt: 

Pressechef Jesper Caruso, jesca@efjkm.dk / 4172 9184

 

Relaterede nyheder