Flere end 3.500 nye adresser kan se frem til hurtigt internet

Publiceret 17-12-2019

Specielt fynboerne og jyderne kan nu se frem til at få lynhurtigt internet til deres bolig og virksomhed. Det står klart, efter at fordelingen af Bredbåndspuljen for 2019 nu er afgjort.

Igen i år kan langt flere danskere glæde sig til, at streamingen af tv-serier ikke hakker, og at de kan få adgang til selv de mest datakrævende tjenester. Hele 115 projekter landet over har nemlig fået tilskud fra årets bredbåndspulje. 

”Det er helt afgørende for sammenhængskraften i Danmark, at vi kan bo og arbejde i hele landet, og her spiller de digitale motorveje en stadig større rolle. Derfor er jeg glad for, at vi med bredbåndspuljen kan hjælpe endnu flere med at få adgang til hurtigt net”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S)

Udfordrende projekter har fået flere penge

Projekterne, der har fået tilskud fra dette års pulje, fordeler sig på 36 kommuner. Hovedparten af projekterne ligger vest for Storebælt. Det gennemsnitlige tilskud pr. adresse er højere end tidligere år. Det skyldes ikke mindst, at antallet af adresser, der ikke har adgang til hurtigt bredbånd, bliver stadig færre. Den kommercielle udrulning står for størstedelen af tilslutningerne, men hertil kommer de godt 12.000 adresser, som tidligere har modtaget tilskud fra Bredbåndspuljen. De projekter, der søger om tilskud i år, er derfor mindre end tidligere, og der er behov for et højere tilskud til den enkelte adresse.

”Som led i Finansloven har vi fundet 100 mio. kr. til næste års bredbåndspulje. Men efterhånden som antallet af tilskudsberettigede adresser falder, må vi i teleforligskredsen drøfte, hvordan vi løser den udfordring, der er med de sidste og mere spredte adresser. Andre modeller end bredbåndspuljen kan komme i spil”, siger Dan Jørgensen

Fakta

  • Der er givet tilsagn om tilskud til 115 projekter med i alt 3.585 adresser. Projekterne er fordelt på 36 kommuner. Det gennemsnitlige tilskud er 28.629 kr. pr. adresse.
  • Hovedparten går til projekter på Fyn og i Jylland. På regionsplan er der givet tilsagn om tilskud til flest adresser i Midtjylland og Syddanmark. Der var ingen ansøgninger fra Region Nordjylland.
  • Størrelsen på projekterne varierer, men generelt er projekterne mindre målt i antal adresser end tidligere. Der er 50 projekter med maksimalt 10 deltagende adresser. Det største projekt inkluderer 202 adresser og er beliggende på Langeland.

Læs mere om Bredbåndspuljen 2019 hos Energistyrelsen.

Kontakt

Presserådgiver Lasse Bendtsen, M:41723884, lasab@kefm.dk

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet