Danmarks første støttefri vindmøller indvies i Hirtshals

Publiceret 13-12-2019

I anledningen af åbningen af Danmarks første støttefrie vindmøller i Hirtshals udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen:

Det er en stor dag og en milepæl, at det første danske, støttefrie vindmølleprojekt nu bliver taget i brug. Vi er ikke nået hertil ved bare at lade tiden gå. Fremsynede politikere har turdet satse på vedvarende energi og bakket det op med statslig støtte. Det viser, at det nytter at investere i fremtidens teknologier.

De seneste år har vi set et markant fald i støttesatserne til både landvindmøller og solceller. Teknologierne til produktion af vedvarende energi er nu så langt, at de snart ikke behøver støtte længere. Derfor kan vi nu for alvor begynde at vende blikket mod støtte til fremtidens teknologier, der skal sikre, at vi udnytter det enorme potentiale, der ligger i vedvarende energi.

Det næste store skridt i den grønne omstilling er at udvikle teknologier, der kan omdanne den grønne strøm til for eksempel brændstoffer til f.eks. busser, fly og skibe. Senest har vi afsat 39 mio. kr. på finansloven, og vi er meget snart klar med udmøntningen af 128 mio. kr. fremtidens grønne teknologier.

Baggrund

  • Der opstilles 4 vindmøller på hver 4,2 MW. I alt er projektet på ca. 17 MW, med en samlet el-produktion der svarer til ca. 14.250 husstandes elforbrug. Projektet opstilles af Hirtshals Havnefond, der er etableret af en række virksomheder og enkeltpersoner i Hirtshals.
  • Det er det første projekt i Danmark, der opstilles helt på kommercielle vilkår – dvs. uden støtte. Der er udmeldinger om andre kommende støttefrie projekter, men dette er det første, der nettilsluttes og således kommer til at producere grøn strøm.
  • Blandt andet bliver det i dag offentliggjort, at en meget stor solcellepark ved Vandel i Vejle kommune også forventes at blive opstillet på støttefrie vilkår. Det forventes, at arbejdet påbegyndes allerede i starten af 2020 og at den vil producere den første grønne strøm til nettet i 2021.

Kontakt

Presserådgiver Anna Munck, anmun@kefm.dk, M: 23 69 10 73

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet