128 mio. kr. til udvikling af grønne brændstoffer

Publiceret 18-12-2019

Regeringen har fokus på det næste store skridt i den grønne omstilling og udmønter nu 128 mio. kr. til to storskalaprojekter om udvikling af teknologier til lagring og konvertering af strøm fra vedvarende energi. Det skal bidrage til, at man i fremtiden kan bruge den grønne strøm til f.eks. brændstoffer til busser, fly og skibe

Vedvarende energi og særligt havvind rummet et enormt potentiale i forhold til at reducere CO2-udledninger. Men det kræver teknologier, der gør det muligt at udnytte strømmen bedre, for at kunne realisere det fulde potentiale. Derfor er der afsat 128 mio. kr. til støtte til udvikling af teknologier til lagring og konvertering af vedvarende energi. To storskalaprojekter, der vurderes at kunne bidrage til udviklingen, har modtaget støtte på hhv. 80 og 48 mio. kr.  

Danmark skal indtage en global lederrolle og være frontløber på teknologi til lagring og konvertering af grøn strøm. Vi har et godt udgangspunkt med den viden og teknologi, der er udviklet i Danmark og særligt i den danske vindindustri. Det fundament skal vi bygge videre på. Med støtte til to markante projekter på samlet 128 mio. kr. tager vi et af de første vigtige skridt”” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

De to projekter omhandler begge omdannelse af el til brint. De har begge stærke aktører bag og indgår i industrielle symbioser med stor tilknytning til igangværende industri. Det betyder, at de foregår tæt på markedslignende vilkår og derfor kan bidrage til at belyse, hvilke barrierer der er for teknologien, både i forhold til regulering og markedsvilkår. Begge projekters formål er at videreudvikle teknologien og kapaciteten markant efter endt støtteperiode med henblik på at kunne fungere på markedsvilkår.

Vi er ved et punkt, hvor teknologierne til produktion af vedvarende energi er så langt, at de snart ikke behøver støtte længere. Derfor øger vi nu fokus på støtte til fremtidens teknologier, der skal sikre, at vi udnytter det enorme potentiale, der ligger i vedvarende energi. Det næste store skridt i den grønne omstilling er, at udvikle teknologier, der kan omdanne den grønne strøm til for eksempel brændstoffer til f.eks. busser, fly og skibe” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.  

Danmark har nogle af Europas største vindressourcer og en stærk vindmølleindustri. For nylig har regeringen sat gang i en undersøgelse af mulige placeringer af en eller flere energi-øer med minimum 10 GW havvind. Udviklingen af fremtidens el-teknologier er central for udviklingen af energi-øerne. Som en del af den indledende finansiering af projektet om energi-øer er der afsat yderligere 39 mio. kr. til teknologiudvikling inden for lagring og konvertering. 

Fakta

  • Energistyrelsen har givet tilsagn om støtte på henholdsvis 80 og 48 mio. kr. til to såkaldte Power-to-X-projekter i henholdsvis Skive og Fredericia.
  • De to projekter er hhv. GreenLab Skive PtX og HySynergy, der begge har til formål at etablere storskala produktion og lagring af grønt brint.
  • Tilskuddet ydes til etablering af de to anlæg fra 2020 og til efterfølgende drift i en demonstrationsperiode frem til primo 2025.

Kontakt:

Presserådgiver Anna Munck, E: anmun@kefm.dk, M: 2369 1073

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet