Ny millionpulje skal booste eksport af grøn dansk energiteknologi

Publiceret 14-08-2019

Ny pulje skal fremover bidrage til at sætte ekstra vind i sejlene hos den danske energieksport. Frem mod 2024 afsættes der over 45 mio. kr. til ny pulje.

Sydkoreanske politikere og embedsmænd, der besøger Danmark for at lære mere om havvind. Kortlægning af potentielle fjernvarmeprojekter i Tyskland. Eller afholdelse af en konference om energieffektivitet i USA. Det kan være nogle af de muligheder, som grønne virksomheder og myndigheder nu kan søge penge til via en ny pulje, som skal fremme dansk grøn energiteknologi i udlandet. Danmark har allerede 15 landesamarbejde på energiområdet, og danske energivirksomheder har markante styrkepositioner på de internationale markeder. Men der skal mere til, hvis målsætningerne i Parisaftalen skal nås.

”Danmark skal tage internationalt lederskab på den globale omstilling til grøn energi. Det skal vi dels gøre politisk, men også ved at give bedre muligheder for at sætte dansk energiteknologi i spil ude omkring i verden. Derfor styrker vi nu indsatsen for dansk grøn energieksport”, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Vital rolle for grøn eksport

De 45 mio. kr. fra den nye pulje spiller en vigtig rolle for den fremtidige eksport af dansk energiteknologi. Derfor er det afgørende, at pengene bliver brugt på de rette indsatser, der kan få andre landes øjne op for, hvad Danmark kan indenfor f.eks. vindenergi, energieffektivitet og energiplanlægning. Her har danske virksomheder og myndigheder allerede gjort en mærkbar forskel for den grønne omstilling i blandt andet Kina og USA.

”Efterspørgslen på vores grønne kompetencer er markant i de her år. Men vi kan gøre mere for at åbne nye markeder for bæredygtig dansk teknologi og know-how. Derfor er det afgørende, at vi får flere redskaber til at tackle klimakrisen globalt”, siger Dan Jørgensen (S).

Fakta

  • Pengene til den nye pulje kommer fra Energiaftalen, hvor der samlet set er afsat 175 mio. kr. til styrkelse af energieksporten.
  • Pengene kan søges til såkaldte ”eksportfremmende” tiltag, hvor flere virksomheder får gavn af indsatsen. Der gives derfor ikke penge til kommercielle fremstød for enkelt virksomheder.
  • Der afsættes 5,1 mio. kr. i 2019 og 8,1 mio. kr. fra 2020-2024. I alt 45,6 mio. kr.

Du kan læse mere om puljen her.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet