Regeringen nedsætter ældreklimaråd

Publiceret 01-04-2019

Klimaet er vores tids største udfordring. Regeringen tager i dag et nyt vigtigt skridt for at finde brugbare løsninger i kampen for en grønnere fremtid. Det sker med nedsættelsen af et ældreklimaråd, der skal rådgive regeringen og Folketinget i svære spørgsmål om vores fælles fremtid.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet