Danmark rummer kæmpe potentiale for havvind: Her kan fremtidens parker ligge

Publiceret 26-04-2019

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), præsenterer i dag en storstilet gennemgang af mulige placeringer af kommende havvindmølleparker. Kortlægningen viser, at der er gode placeringer til 12.400 megawatt havvind, som kan levere mere strøm, end man i dag forbruger i Danmark.

Den globale havvindindustri blev født i Danmark, og vi har nogle af verdens allerbedste arealer til at skabe et ”Silicon Valley” for havvind. Nu sættes der to streger under det store potentiale for havvind i Danmark, for med en ny gennemgang af de danske farvande anvises der pladser til 12.400 megawatt havvind, som kan levere mere strøm end man i dag vil kunne bruge i Danmark.

Kortlægningen viser desuden, at vi i Danmark har mulighederne for at opføre minimum 40.000 megawatt havvind.

Danmark er allerede en stor havvindnation, og kortlægningen viser, at vi har potentiale til meget mere. Vi har så gode forhold for havvind, at vi kan bidrage markant til at dække behovet for grøn el – ikke bare i Danmark, men også i mange andre lande,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

I de danske farvande snurrer der allerede flere havvindmølleparker, fire nye er på vej, og så er der med energiaftalen fra sommeren 2018 planlagt yderligere tre kæmpevindmølleparker på minimum 800 megawatt hver.

Kortlægningen af havvindpotentialet i de danske farvande er et centralt forarbejde til den såkaldte havvindanalyse, der også blev besluttet med energiaftalen fra 2018, og som blandt andet skal opstille modeller for, hvordan der kan skabes indtægter til staten som følge af, at vindressourcen udnyttes, når havvind ikke længere behøver støtte.

Nordsøen skal udvikles til et globalt førende område for havvind, hvor vi ikke giver støtte til møllerne. Med den nye plan er vi klar til hurtigt at anvise nye placeringer, når udviklingen inden for havvind for alvor tager fart,” siger Lars Chr. Lilleholt.

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/fakta-om-vindenergi

Fakta:

Det fremgår af energiaftalen fra sommeren 2018, at der skal igangsættes en storstilet screening af de danske farvande med henblik på at finde egnede placeringer til kommende havvindmølleparker.

Screeningen har samlet set identificeret et egnet havvindareal, der under de givne forudsætninger kan rumme minimum 40.000 megawatt havvind. Heraf er udpeget 12.400 megawatt, hvilket svarer til i omegnen af 12-15 parker afhængig af størrelsen.

Arealet, som udpeges, er omtrent fire gange støre end det areal, der i sidste ende skal bruges, såfremt der skal etableres 12.400 megawatt havvind. Der vil således være gode muligheder for at tage hensyn til eksempelvis miljøet.

Det blev også med energiaftalen besluttet at lave en havvindanalyse, der bl.a. skal bidrage til de mest optimale markedsrammer, så havvindpotentialet hurtigst muligt kan udnyttes kommercielt.

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 4172 9184 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet