100 mio. kr. til hurtigt internet

Publiceret 30-04-2019

Nu åbner bredbåndspuljen for ansøgninger i 2019. Puljen kan søges af lokalområder med langsomt bredbånd. Det er fjerde gang regeringen uddeler midler, og i år er der 100 mio. kr. i puljen.

Der er 100 mio. kr. til bredbånd i 2019. Foto Colourbox

Der er stadig danskere, der ikke er kommet med på den digitale motorvej. Derfor opfordrer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt til, at alle med ”ondt i internettet” undersøger, om de kan søge tilskud til et lokalt bredbåndsprojekt.

”Det er regeringens målsætning, at alle skal have adgang til en god bredbåndforbindelse. Det er helt afgørende for, at man kan bo og drive virksomhed over hele landet. Hurtigt internet er en vigtig forudsætning for, at vores børn kan aflevere deres lektier, at man kan handle på internettet og i det hele taget få en familie til at fungere fornuftigt,”siger minister for teleområdet Lars Chr. Lilleholt (V).

Hvem kan søge?

Bredbåndspuljen er først og fremmest målrettet landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor teleselskaberne er tilbageholdende med at rulle hurtigt bredbånd på kommerciel basis. Desuden skal en ansøgning dække mindst to adresser, og man skal bo et sted, hvor den mulige hastighed på ens nuværende internet ikke er højere end 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload.

”Et Danmark i balance er en vigtig prioritet for regeringen. Derfor målrettede vi i 2018 puljen mere mod tyndt befolkede områder. Det ser helt klart ud til at have virket. Og derfor kan jeg kun opfordre lokalområder med ”ondt i internettet” til at sende en ansøgning,” siger Lars Chr. Lilleholt.

I 2018 blev der givet tilsagn om tilskud til 91 projekter med ca. 4.500 adresser, hvoraf godt 98 pct. ligger i landzone. Det er Energistyrelsen, der administrerer puljen, og den åbner for ansøgninger den 30. april.  

Fakta

  • Bredbåndspuljen er målrettet lokalområder med dårlig dækning. For at kunne få tilskud må en adresse maksimalt have adgang til bredbåndshastigheder på 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload.
  • Der kan gives tilskud til bedre bredbåndsdækning til adresser, der er registrerede som boliger, virksomheder og sommerhuse. Byzoneadresser i bykommuner er ikke tilskudsberettigede.
  • På Energistyrelsens bredbåndskort, https://bredbaandspulje.ens.dk/, kan man finde information om, hvorvidt en adresse er tilskudsberettiget.
  • Den infrastruktur, som udrulles med tilskud fra bredbåndspuljen, skal kunne levere hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload til de deltagende adresser.
  • Tilskud kan gives til udrulning af bedre bredbånd i sammenhængende områder. For at kunne søge om tilskud skal man derfor slå sig sammen lokalt og organisere et bredbåndsprojekt.
  • Information om bredbåndspuljen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside, https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen

Pressekontakt

Presserådgiver Christian Lietzen, 4172 3876, chrli@efkm.dk 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet