Tale ved indvielse af Ressourcerækkerne den 26. september 2018

Publiceret 26-09-2018

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved indvielse af Ressourcerækkerne den 26. september 2018.

- Det talte ord gælder -

 

Tak fordi jeg må være med til jeres rejsegilde for Ressourcerækkerne.

Det er i sandhed et byggeri, der realiserer de visioner, regeringen har udstukket på miljø, klima- og energiområdet.

Det har været en historisk varm og tør sommer. Det har bygningssjakkene her på pladsen formentlig også mærket til.

Og selv om det på mange måder har været rart, så har sommeren for alvor gjort det klart for os, hvor radikalt klimaforandringerne vil ændre livsbetingelserne for os i Danmark og i verden, hvis vi ikke handler nu.

Jeg tror egentlig ikke, at der var mange, som ikke allerede så med stor alvor på klimaudfordringen inden sommeren.

Men hvis man var i tvivl, så er man det nok ikke længere.

Det er forskerne heller ikke. De kalder på handling nu –også på handling i den måde vi går til vores affald.

 

For en del af klimaproblemerne stammer fra vores forbrug af ressourcer og materialer – herunder ikke mindst byggematerialer.

Det kræver ofte meget energi at producere dem – og desværre kasseres meget som affald efter første brug.

Regeringen har derfor også foreslået en gennemgribende reform af affaldssektoren, der skal sikre flere investeringer i genanvendelse.

Det er en reform, som jeg håber, at de øvrige partier i Folketinget vil være med til at gennemføre meget snart – for det haster.

 

Vi skal arbejde benhårdt på omstillingen til en mere cirkulær økonomi: Affald bør betragtes som en ressource frem for et problem. 

Det er den filosofi, der ligger bag regeringens strategi for cirkulær økonomi, som i høj grad taler til byggeriet.

Byggeriet står i dag for ca. en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark. Det er til at tage og føle på!

Og derfor har bygge- og anlægssektoren i sagens natur en stor rolle at spille i den cirkulære økonomi.

Store dele af byggeaffaldet bliver i dag nyttiggjort, men desværre med lav værdi. Vi skal blive langt bedre til at genbruge og skabe værdi ud af gamle byggematerialer.

Det er Ressourcerækkerne et godt eksempel på.

Faktisk er jeres nye byggeri afbildet i den nye strategi.

For I viser, at regeringens ambitioner for klimaet og cirkulær økonomi er realistiske og kan give attraktive resultater:

Jeres metode til genbrug af mursten fra gamle bygninger er unik. Det er smukt. Og væk er energiforbruget til produktion af nye materialer.

Det glæder mig også, at rækkehusene her opfylder energiklasse BK2020.

Et lavt varmeforbrug passer godt med en fremtidig energiforsyning baseret på vedvarende energi.

Ligesom det glæder mig, at den udstrakte brug af regnvand betyder, at vi mindsker trækket på grundvandslagrene – og har mindre elforbrug til at pumpe vandet frem.

Og - ikke mindst: Resultatet er rigtig flot og anderledes at se på. Selv før det er færdigbygget, og beplantningen er vokset op.

Jeg er sikker på det bliver et sted, hvor mange gerne vil bo.

  

Vi politikere kan sætte mål og rammer for en fremtidig udvikling.

Men det er ofte fra private initiativer som jeres, vi henter inspiration - og vel også mod – til at sætte ambitiøse mål.

Jeg vil gerne sige til alle bag byggeriet en meget varm tak, og ønske jer alt mulig held og lykke med færdiggørelsen.

Relaterede nyheder

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi