Lilleholt: Firedoblet CO2-pris er en sejr for klimaet

Publiceret 07-09-2018

De europæiske kulkraftværker kan være på vej i mølposen før tid. Prisen for at udlede CO2 er nemlig steget markant som følge af EU`s nye kvotesystem. Et system, som ellers var dømt ude.

Europas kulkraftværker skæver i disse dage nervøst til prisen for at udlede et ton CO2. På blot et år er prisen på CO2-kvoter i EU’s kvotehandelssystem mere end firedoblet. Det betyder, at balancen for alvor begynder at tippe fra kul til sol og vind på de europæiske el-markeder. Prisen på at udlede et ton CO2 nåede således i august 2018 over 20 euro for første gang i mere end ti år.

”Det her er en stor sejr for klimaet, når den sorte energi bliver dyrere end den grønne. Den høje pris på CO2-udledning sænker pensionsalderen for kul og sætter turbo på EU’s grønne omstilling”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). 

En sejr for Danmark

Kvotehandelssystemet har i mange år været præget af et stort overskud af kvoter, der har gjort det billigt at udlede CO2. Derfor stod Danmark og en række ligesindede lande fast på, at det var tvingende nødvendigt at tage drastiske skridt for at få kvotemarkedet på ret køl, da man i EU skulle vedtage en reform af kvotehandelssystemet for perioden fra 2021-2030. 

Aftalen om reform af EU’s kvotehandelssystem blev forhandlet på plads i 2017 og trådte i kraft i februar 2018. Det lykkedes at nå frem til en aftale, der styrker kvotehandelssystemet markant. For det første bliver overskydende kvoter nu hurtigere taget af markedet og overført til en reserve. For det andet vil en stor del af disse kvoter også blive annulleret permanent. Det kan føre til, at flere milliarder kvoter aldrig kommer ud på markedet igen, og derved stiger prisen for at forurene.

”Jeg er glad for, at vi fik en stærk aftale om EU’s kvotehandelssystem. På kun et år er det blevet fire gange så dyrt at udlede CO2 i EU. Det er et håndgribeligt bevis på, at vi i EU har viljen til i fællesskab at styrke klimaindsatsen gennem effektiv, markedsbaseret regulering. Det her er en klar sejr for Danmark, der peger mod en lys fremtid for en ambitiøs grøn omstilling i hele EU, der er drevet af markedet frem for offentlige støttekroner”, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

 

Pressekontakt: Lasse Bendtsen, tlf: 4172 3884, lasab@efkm.dk

 

Prisudviklingen på EU’s kvotemarked

undefined

 

 

Fakta:

  • EU’s kvotehandelssystem sætter en pris på CO2-udledning fra el-produktion, fjernvarme, store industrianlæg, olie-gasproduktion og flytrafik, som samlet står for ca. 40 pct. af EU’s samlede drivhusgasudledninger.
  • Regeringen arbejdede i forhandlingerne om revisionen af EU’s kvotehandelsdirektiv for at fastholde og styrke EU’s kvotehandelssystem som det centrale instrument til at drive en markedsbaseret, omkostningseffektiv og teknologineutral drivhusgasreduktion i EU.
  • Prisen på at udlede et ton CO2 nåede i august 2018 over 20 euro for første gang i mere end ti år. Prisen er mere end firedoblet siden sommeren 2017.

 

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi