Her skal Danmarks næste havvindmøllepark ligge

Publiceret 28-09-2018

Første grønne initiativ i den nye energiaftale ser nu dagens lys. Dele af Nordsøen og Østersøen skal screenes for at finde nye steder at placere havvindmølleparker. I alt over 3.200 km2 skal undersøges.

Note: Kortet viser de fire områder, der er omfattet af finscreeningen for nye 800 MW havmølleparker. Områderne består af et afgrænset område i Nordsøen ud for den jyske vestkyst, et område i Jammerbugt, et område ved Hesselø, samt et område ved Kriegers Flak. Illustration: Energistyrelsen.

Med den nye energiaftale mellem alle Folketingets partier er der fokus på at gøre udbygningen med vedvarende energi billigere. Derfor skal der nu findes plads til hele tre nye parker inden 2030.

”Med energiaftalen har vi besluttet, at der skal findes mulige placeringer til ikke bare én ny, men hele tre nye vindmølleparker. Derfor glæder det mig også meget, at vi allerede nu kan se, at energiaftalen bevæger sig fra at være ord på et papir til at få substans i virkeligheden,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Forhold som vindressourcer, havstrømme, vanddybder, havbund, natur- og miljøbeskyttelse samt nettilslutningspunkter på land spiller ind, når placeringen af nye vindmølleparker skal vurderes. Derfor har Energistyrelsen indgået aftale med COWI A/S om at afdække potentialet ved forskellige, mulige placeringer af de nye vindmølleparker inden for fire områder, som Energistyrelsen har vurderet har et relevant potentiale.

”Vi skal finde de bedste placeringer for fremtidens vindmølleparker, og jeg har fuld tillid til, at Energistyrelsen nu peger på flere mulige områder, hvor vindpotentialet og de øvrige forhold, der gør sig gældende, ser ud til at være særligt gode,” siger Lars Chr. Lilleholt.

COWI’s screening skal bl.a. afdække, hvilke områder der er mest attraktive at udbyde i forhold til at opnå den laveste budpris. Det skal også undersøges, om områderne skal indgå i ét samlet udbud for at øge konkurrencen mellem både bydere og områder, eller om det blot er et enkelt område, der skal udbydes.

De undersøgte områder ligger alle mindst 15 km fra land. Afstanden fra kyst til møllerne reducerer dermed de visuelle gener i området. Områderne ligger alle uden for den udvidede kommunale indsigelsesret for ny havvind på op til 15 km fra kysten, som blev aftalt i Energiaftalen.

Det har for mig været helt centralt, at vi fortsat kan sikre den lokale opbakning til den fortsatte udbygning med havvind. Derfor flytter vi nu møllerne længere ud på havet, så de visuelle gener bliver færre,”siger Lars Chr. Lilleholt.

Screeningen forventes færdig ved udgangen af året. 

Pressekontakt: Christian Lietzen, 4172 3876, chrli@efkm.dk

Fakta

 • Der er i energiaftalen, som blev indgået den 29. juni mellem alle Folketingets partier, fokus på at gøre udbygningen med vedvarende energi billigere.
 • Screeningen er en vigtig trædesten på vejen mod et udbud af danmarkshistoriens største havvindmøllepark på 800 MW, som forventes afgjort i 2021. Efter det første udbud af en havmøllepark følger endnu to udbud af parker. Til den tid kan de tre parker tilsammen forsyne alle danske hjem med grøn strøm.
 • Konkret tages der udgangspunkt i fire områder bestående af ét i Nordsøen ud for den jyske vestkyst, ét i Jammerbugt, ét ved Hesselø samt ét område ved Kriegers Flak.
 • Tre af områderne ligger inden for de statslige arealreservationer for store havvindmølleparker, som blev udpeget i 2012.
 • Det fjerde område nord for Hesselø har ikke tidligere været udpeget som et område for havmølleparker. Området arealreserveres i en parallel proces, og vil efterfølgende skulle gennemgå en strategisk miljøvurdering, hvis det bliver aktuelt at anvende området.
 • For alle de fire områder som skal screenes gælder der, at der ifm. et eventuelt udbud af området vil skulle gennemføres obligatoriske VVM-undersøgelser.
 • Der lægges op til, at havmølleparken placeres så langt ude på havet, at visuelle og andre gener kan minimeres.
 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi