Tale ved Olie & Gas Summit den 24. oktober 2018

Publiceret 24-10-2018

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved Olie & Gas Summit den 24. oktober 2018.

- Det talte ord gælder -

 

Tak for invitationen til endnu en gang at deltage på jeres årskonference. Det har jeg set meget frem til.

Det sker med jævne mellemrum, at folk spørger, hvorfor regeringen ikke bare lukker for olie- og gas-aktiviteterne, når vi nu er i gang med at omstille vores energisystem.

Det synes jeg egentlig ikke er så svært at svare på: Olie og gas-produktionen har siden 1970’erne bidraget med cirka 428 milliarder kroner til det danske samfund.

Og jer, der sidder her i dag, I bidrager som sektor med store summer til statskassen og til tusindvis af højt specialiserede arbejdspladser.

Verden vil i lang tid endnu have brug for olie og gas.

Jeg er derfor glad for, at jeg i dag får muligheden for at give jer mit billede af den rolle, som olie og gas spiller i omstillingen af vores energisystem.

Olie og gas-området har i år særligt været præget af tre begivenheder.

Den første begivenhed, jeg vil nævne, er energiaftalen. I juni kunne regeringen offentliggøre en ny energiaftale, som blev indgået med alle Folketingets partier.

Og jeg glæder mig over, at det i energiaftalen netop konstateres, at der er brug for en fortsat udnyttelse af olie- og gasressourcerne i Nordsøen.

Det hænger godt sammen med vores fælles olie- og gas-strategi.

Og det er i tråd med aftalen fra marts 2017 om udvikling af Nordsøen, som der også var bred politisk opbakning til.

Olie- og gas-strategien viser, at der fortsat er et væsentligt potentiale i Nordsøen.

Og det har vi brug for – for ressourcerne fra Nordsøen er den stabiliserende faktor i vores energisystem, mens vi er i gang med at omstille det

 

Den anden begivenhed, jeg vil nævne, er ottende udbudsrunde i Nordsøen.

I juni havde jeg den glæde at åbne for licensansøgninger til efterforskning og indvinding i den danske del af Nordsøen.

Det var i forbindelse med afslutningen på syvende udbudsrunde en målsætning, at udbudsrunderne skulle afholdes hyppigere end hidtil.

At udbudsrunder skal afholdes med hyppigere intervaller, er også et initiativ i vores fælles olie- og gas-strategi.

Derfor er det nu, virksomhederne kan søge om nye tilladelser i Nordsøen.

Og det sker med en større vished om rammerne, end der har været de seneste mange år.

Derfor vil jeg gerne opfordre olie- og gas-selskaberne til at søge om nye tilladelser her i ottende udbudsrunde.

Det er vigtigt for både dansk økonomi og for arbejdspladserne i sektoren.

Når vi i dag blandt andet taler om ressourcerne i Nordsøen, så glæder det mig, at Danmark omtales som det land, der har den mest klimavenlige olieproduktion.

Vi – det vil sige I – leverer olie og gas på den mest skånsomme måde, når man sammenligner jer internationalt.

Det fortæller mig, at uanset hvad vi arbejder med i energisektoren i Danmark, så har vi fokus på miljø og klima.

Jeg vil gerne opfordre til, at vi holder fast i fokus på at fremme miljø- og klimavenlig olieproduktion. Det ved jeg, at I allerede bruger meget tid på at sikre. Og det skal I have tak for. 

 

Den tredje begivenhed, som jeg vil tale om, er regeringens beslutning om at stoppe for efterforskning og indvinding af olie og gas på land.

Der er aldrig gjort kommercielle fund på land i Danmark – trods mere end 80 års søgen.

Og det er vurderingen, at det ikke er sandsynligt, at vi finder olie og gas af betydning på land i Danmark. Derfor giver det mening at stoppe.

Og lad mig for god ordens skyld understrege, at beslutningen ikke har indvirkning på offshore aktiviteter.

Her er der ifølge olie- og gasstrategien stadig et markant potentiale tilbage på cirka 3 milliarder tønder olie.

Inden for det seneste år er der også sket en del forandringer i landskabet:

  • I februar blev salget af Mærsk Olie til Total godkendt.

  • I september offentliggjorde Total, at de ønsker at købe Chevrons andel i DUC på 12 procent.
  • Og i sidste uge offentliggjorde Noreco, at de ønsker at købe Shells andel i DUC på 36,8 procent.

De fleste aktører i den danske Nordsø er i dag nogle andre end dem, der var her for få år siden.

Tiden og udviklingen er for længst løbet fra vittighederne om skruppelløse oliebaroner i Dallas.

I stedet har vi taget hul på et nyt kapitel, der kan være med til at bringe ny viden og nye teknologier i spil, så vi kan sikre udnyttelsen af det resterende potentiale derude.

 

Der er tre årtier til 2050, hvor vi skal være uafhængige af fossile brændsler – og vores grønne teknologier er, selv om de er nået langt, stadig for umodne til at kunne klare opgaven selv.

Derfor kommer jeg altså heller ikke denne gang med den sidste olie til jer!

Tværtimod. I bliver nødt til at holde ud en rum tid endnu! Tak for det gode samarbejde. Og tak, fordi I sikrer, at vi i fællesskab får størst mulig gavn af potentialet i Nordsøen.

Tak for ordet.

Relaterede nyheder

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi