Lilleholt: Vi havde håbet på højere ambitioner

Publiceret 10-10-2018

Et flertal af EU’s klimaministre landede sent i aftes et udspil til forhandlingerne om CO2-krav til biler, der var mindre ambitiøst, end Danmark ønskede.

EU’s klimaministre har tirsdag været samlet i Luxembourg, hvor de blev enige om et udspil om CO2-krav til bilproducenterne i EU. Reduktionskravet landede på 35 pct. i 2030 for biler og 30 pct. for varebiler. Foruden et reduktionskrav indeholder aftalen også et incitament til producenterne om at producere flere grønne biler, som eksempelvis el- og hybridbiler. Men med Rådets aftale i dag, er det ikke muligt at sikre tilstrækkeligt med klimavenlige biler på de europæiske veje til at leve op til EU’s langsigtede forpligtelser i Parisaftalen.

”Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er skuffet over det resultat, der blev opnået i går. Der skal noget mere til, hvis vi skal svare på det klimaet kræver, og som FN’s IPCC rapport mandag slog fast med syvtommersøm. Vi skal sende et meget tydeligt signal til bilindustrien om, at der for alvor skal sætte skub i den grønne omstilling af transportsektoren. For en grønnere bilpark er uhyre vigtig i kampen mod klimaforandringerne,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Transportsektoren står for godt 20 pct. af EU’s samlede CO2-udledninger. Udledninger, der forventes at stige, hvis ikke der stilles højere CO2-krav til bilproducenterne. Aftalen er derfor et helt centralt element i den grønne omstilling af transportsektoren.

Rådets udspil vil indgå i de kommende forhandlinger med Parlamentet, som allerede starter i dag. I torsdags vedtog Parlamentet en aftale om at arbejde for 40 pct. reduktion i CO2-udledningen fra biler i 2030 samt en skærpet incitamentsstruktur. Muligheden for at lande en mere ambitiøs aftale, er derfor stadig til stede.

Ministeren understreger, at Danmark kæmpede for et mål på mindst 40 pct. reduktion.

”Vi har arbejdet benhårdt sammen med en række andre lande for at trække aftalen i en mere ambitiøs retning. Vi er der ikke endnu, men forhandlingerne er ikke slut. Jeg er glad for den ambitiøse aftale, som Parlamentet landede på i sidste uge. Vi vil bruge de kommende forhandlinger til at trække forslaget i en mere ambitiøs retning.” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Fakta om aftalen

  • På rådsmødet i dag blev ministrene enige om et reduktionskrav på 35 pct. for personbiler i 2030 og 30 pct. for varebiler i 2030.
  • En incitamentsstruktur til fremme af nul-og lavemissionskøretøjer med en salgsandel på 15 pct. i 2025 og 35 pct. fra 2030.
  • Næste skridt er de såkaldte triologforhandlinger, hvor repræsentanter fra Kommissionen, Rådet og Parlamentet skal nå til enighed om den endelige aftale.

 

Kontakt: Lasse Bendtsen, 4172 3884, lasab@efkm.dk

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi