Klimastøtte til Arktis - indkaldelse af projektansøgninger for 2019

Publiceret 11-10-2018

Ministeriet indkalder ansøgninger til Klimastøtten til Arktis.

Opslaget dækker den forventede finanslovsbevilling for 2019. 

Ordningen yder bl.a. støtte til monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis med særlig vægt på Rigsfællesskabets arktiske områder.

Det fulde opslag kan ses her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, AC medarbejder Morten Skovgård Olsen, Tlf.: 2565 0247, Email: mso@efkm.dk.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi