Energinets tekniske redegørelse om elnettet i Syd- og Vestjylland

Publiceret 01-10-2018

Energi- forsynings- og klimaministeren har modtaget Energinets tekniske redegørelse for udbygningen af elnettet i Syd- og Vestjylland. Nu skal redegørelsen trykprøves af uafhængige internationale eksperter. Den uvildige vurdering af redegørelsen forventes at ligge klar i begyndelsen af november.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har modtaget Energinets omfattende tekniske redegørelse på 124 sider, om hvor meget det er teknisk muligt at kabellægge af de planlagte 400 kV-ledninger i Syd- og Vestjylland, og om der er andre mulige alternativer.

Energinets hovedkonklusion er, at ca. 15 pct. af kablerne kan lægges i jorden svarende til 26 km. Det vurderer Energinet dog også, at der vil være betydelig kompleksitet og risici forbundet med.

Energinet konkluderer, at alternative løsninger i form af anvendelse af kabler på lavere spændingsniveau, jævnstrømsforbindelser, offshore-forbindelser og gasisolerede ledninger er forbundet med betydelig risici og ikke opfylder Danmarks behov for transport af energi.

”Nu vil jeg som aftalt have Energinets vurderinger og konklusioner trykprøvet af internationale eksperter. Før jeg har modtaget en uvildig vurdering, vil jeg ikke drage nogen endelige konklusioner. Vi må derfor væbne os med tålmodighed lidt endnu,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Det er forventningen, at den eksterne vurdering af Energinets tekniske redegørelse vil ligge klar i begyndelsen af november.

 

Fakta:

 • Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 30. oktober 2017 godkendt Energinets § 4-ansøgning om tilladelse til etablering af Viking Link og to 400 kV-forbindelser fra Idomlund til Endrup og fra Endrup til grænsen.  
 • Efter kritik fra borgere og borgmestre har energi-, forsynings- og klimaministeren bedt Energinet undersøge mulighederne for en løsning, der vil være mere skånsom over for berørte borgere og natur.
 • Den samlede linjeføring gennem Syd- og Vestjylland bliver 170 km. Det var oprindelig forudsat, at der højst skulle kabellægges ca. 10 pct. af strækningen svarende til ca. 17 km. Redegørelsen konkluderer, at der kan kabellægges op til 15 pct. svarende til ca. 26 km. Det vurderer Energinet dog også, at der vil være betydelig kompleksitet og risici forbundet med.
 • Viking Link og udbygning og forstærkning af elnettet i Syd- og Vestjylland giver mulighed for at indpasse og nyttiggøre større mængder af vedvarende energi i elsystemet og gør det mere attraktivt at investere i vedvarende energi. Samtidig er en øget opkobling til vores nabolande med til at sikre Danmarks forsyningssikkerhed. 
 • Redegørelsen kan findes på Energinets hjemmeside 

 

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 41729184

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi