Bred politisk enighed om at erstatte naturgas med varmepumper

Publiceret 25-10-2018

Forligskredsen bag energiaftalen er netop blevet enige om at ophæve produktionsbindingerne for de mindre fjernvarmeområder den 1. januar 2019. Værkerne får nu endnu bedre muligheder for at investere i bl.a. varmepumper og dermed både fremme den grønne omstilling og håndtere grundbeløbets ophør.

For at fremme varmepumper besluttede et enigt Folketing med energiaftalen at lempe elvarmeafgiften, så varmepumper bliver billigere og mere konkurrencedygtige. Nu følges aftalen op med beslutningen om at ophæve brændselsbindingen til naturgas og kraftvarmekravet i de mindre områder. Med de nye vilkår er der skabt bedre mulighed for at erstatte naturgas med vedvarende energikilder – særligt varmepumper - i de mindre fjernvarmeområder. På den måde får de mindre decentrale naturgasfyrede værker bedre rammer for at håndtere grundbeløbets ophør.

Værker, der ønsker at investere i rene biomasseprojekter skal i en midlertidig periode påvise en besparelse for varmekunderne på 1.500 kr. inkl. moms i forhold til det næstbilligste alternativ. Det skal understøtte omstillingen til elbaseret varme – og at værkerne kun omstiller til biomasse, hvor det er nødvendigt for at understøtte grundbeløbets ophør. Værkerne kan dog frit supplere varmepumpen med biomasse, så længe, at varmepumpen er størst.

De naturgasfyrede fjernvarmeværker modtager i dag støtte gennem det såkaldte grundbeløb. Grundbeløbet er midlertidigt og ophører ved udgangen af 2018. Værkerne kan i snit barbere 3.000 kr. af varmeprisen ved at investere i en ny produktionsenhed.

 

Fakta

Modellen indeholder følgende elementer:

 • Produktionsbindingerne for de mindste fjernvarmeområder (op til under 500 TJ    leveret varme an net) ophæves pr. 1. januar 2019 (gælder ca. 385 fjernvarmeområder).
 • Der indføres en skærpet godkendelsesmodel, som betyder, at biomasseprojekter i en midlertidig periode på 3 år både vil skulle opfylde kravet om positiv samfundsøkonomi og give en besparelse på mindst 1500 kr./år/standardhusstand i forhold til det næstbilligste alternativ.
 • Projekter med biomasse i kombination med eldrevne varmepumper undtages brugerøkonomikravet, så længe at varmepumpen er størst.
 • Energistyrelsen vil udstede retningslinjer for beregningsmetoden i forbindelse med ikrafttrædelsen d. 1. januar 2019.
 • Energistyrelsen vil fremover monitorere antallet og typen af varmeforsyningsprojekter, der godkendes i kommunerne.
 • Der foretages evaluering efter 2 år.

 

Pressekontakt: Presserådgiver Lasse Bendtsen, lasab@efkm.dk, tlf: 4172 3884

Foruden kontakt til ministeriets presseafdeling findes her kontaktoplysninger på forligspartiernes energiordførere:

 • Socialdemokratiet, Jens Joel,  61 62 51 81
 • Dansk Folkeparti, Mikkel Dencker, 61 62 33 57
 • Enhedslisten, Øjvind Vilsholm (miljøordfører), 61 62 32 78
 • Liberal Alliance, Carsten Bach, 61 62 45 72
 • Alternativet, Christian Poll, 61 62 46 52
 • Radikale Venstre, Ida Auken, 61 62 40 26
 • Socialistisk Folkeparti, Pia Olsen Dyhr, 33 37 44 60
 • Det Konservative Folkeparti, Orla Østerby, 61 62 49 14

 

 

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi