Lilleholt tog imod klimaanbefalinger

Publiceret 13-11-2018

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt var i dag vært for et møde i København, hvor en stor gruppe eksperter og interessenter overrakte ministeren anbefalinger til at øge CO2-optag og –lagring.

Der skal tænkes nyt i klimakampen, hvis Danmark skal nå sit ambitiøse mål om at være en klimaneutral nation i 2050. Det er ikke nok at reducere vores CO2-udledning, vi skal også suge drivhusgasser ud af atmosfæren. Det er der stort potentiale i, og Regeringen har blandt andet i sit nylige klima- og luftudspil afsat 100 mio. kr. til forskning i teknologien.

Teknologierne inden for CO2-optag og – lagring er stadig unge, og derfor var Lars Chr. Lilleholt i dag vært for en stor gruppe danske og internationale eksperter og interessenter, som kom med deres bud på vejen frem inden for CO2-optag og –lagring. Som afslutning på konferencen ”På vej mod klimaneutralitet” fik ministeren overrakt eksperternes og interessenternes konklusioner, og deres store arbejde glædede ministeren.

”Reduktionerne er vi godt i gang med. Men med et øget fokus på optag af CO2 bevæger os ind i mere ukendt terræn. Det er et nyt kapitel i den grønne omstilling, vi tager hul på i dag. Jeg er særligt glad for, at der i løbet af dagen også har været en livlig debat og en god dialog på tværs af fagmiljøer og interesser,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Konferencens deltagere har dagen igennem arbejde med sessioner i to spor – et biologisk, der har beskæftiget sig med optag og lagring af CO2 i skove, havet, landbrugsjord og undergrunden og et teknologisk spor, der har fokuseret på forskellige teknologier til at indfange CO2 fra atmosfæren eller direkte fra industrielle produktionsanlæg og lagre det.

 

Gryende muligheder

Den store gruppe eksperter og interessenter viderebragte deres konklusioner til ministeren, der blandt andet gjorde det klart, at der er brug for CO2-optag, hvis målene i Paris-aftalen skal nås, men også at opfangning og lagring af CO2 ikke må blive en undskyldning for at forlænge brugen af fossile brændstoffer.

Ministeren fik præsenteret en række gryende teknologiske muligheder, som CO2-optag direkte fra luften, accelereret forvitring, ændring af oceanerne og omdannelsen af CO2 til produkter med lang levetid. Eksperterne og interessenterne påpegede desuden, at udbygningen af vindkraft i Nordsøen i kombination med CO2-indfangning kan blive en game changer, fordi man i perioder med meget høj energiproduktion vil kunne bruge den overskydende energi til at producere syntetiske brændstoffer ud fra CO2.

”Jeg er helt overbevist om, at der vil være en stigende international efterspørgsel på løsninger, der kan optage og lagre CO2. Derfor vil en dansk indsats på området også være med til at fastholde Danmark i den grønne klimaførertrøje,” siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta:

  • Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har d. 13. november været vært for konferencen ”På vej mod klimaneutralitet”.
  • På konferencen diskuterede en række eksperter og interessenter potentialet i CO2-optag og –lagring.
  • Deltagerne fulgte i løbet af dagen to diskussionsspor: Ét om biologiske løsninger og ét om teknologiske løsninger.
  • Der er stort potentiale i teknologien, og Regeringen har i sit klima- og luftudspil foreslået at afsætte 100 mio. kr. til forskning i netop CO2-optag og –lagring.

 

Kontakt: Lasse Bendtsen, 4172 3884, lasab@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi