Gasledning fra Norge til Polen er nu godkendt

Publiceret 30-11-2018

Danske Energinet og polske GAZ-SYSTEM har i dag godkendt investeringen i Baltic Pipe-projektet. Baltic Pipe er en gasledning, som skal sikre, at Polen fra 2022 kan få gas fra de norske gasfelter i Nordsøen via Danmark.

Illustration EFKM: Baltic Pipe-ruten fra Nordsøen via Danmark og til Polen (sort). Det eksisterende gastransmissionsnet er vist med gul og Europipe II er vist med stiplet gul.

Baltic Pipe-projektet er kommet et skridt nærmere en realitet nu, hvor danske Energinet og polske GAZ-SYSTEM har godkendt investeringen i Baltic Pipe-projektet.

Baltic Pipe planlægges idriftsat i oktober 2022. Der er allerede indgået bindende kontrakter for polsk betaling for at få ført gas fra Norge via Danmark til Polen. Betalingerne bidrager til, at danske gasforbruger og virksomheder får stabile gastariffer i de kommende årtier. Anlægsarbejdet er planlagt til at gå i gang i 2020.

”Jeg er glad for, at vi med dette projekt imødegår stigende gastariffer. En stor virksomhed, der anvender gas, sparer mellem 70.000 kr. og 140.000 kr. årligt. Men jeg er også opmærksom på, at anlægsarbejdet kan give gener lokalt for borgerne. Derfor opfordrer jeg Energinet til at have en god dialog med berørte borgere og tage de nødvendige hensyn,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Baltic Pipe-projektet vil være med til at diversificere Polens energiforsyning og projektet vil derfor samtidig bidrage til de overordnede målsætninger i EU’s Energiunion. Baltic Pipe er også i EU udvalgt som et projekt af særlig fælles interesse, og har modtaget økonomisk støtte fra EU. En stabil gasforsyning vil fremme, at Polen i højere grad kan og tør omstille sig til vedvarende energi samtidig med, at man kan udskifte kul med naturgas. Naturgas udleder cirka halvt så meget CO2 som kul. Polen har i dag et meget stort forbrug af kul.

”Det er positivt, at det også bliver muligt for Polen at udskifte kul med naturgas og i højere grad kaste sig ud i vedvarende energi,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Fakta

Baltic Pipe-projektet omfatter etablering af:

1) en dansk sammenkobling (tie-in) til og rørledning fra en norsk opstrømsrørledning i Nordsøen til den jyske vestkyst,

2) udvidelse af det danske transmissionssystem fra Jylland til Østsjælland,

3) en kompressorstation på Østsjælland og

4) en ny rørledning mellem Danmark og Polen gennem Østersøen

Hertil kommer en planlagt udvidelse af det overordnede transmissionssystem i Polen.

Projektet indebærer skønnede anlægsinvesteringer på i størrelsesorden 12 mia. kr., hvoraf ca. 6 mia. kr. vedrører den danske del af investeringen.

Kontakt: Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 4172 9184

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi